Aleksander kielland ulykke. Alexander L. Kielland Platform Capsize Accident

Alexander L. Kielland (plattform)

Aleksander kielland ulykke

Fem tok seg om bord i en annen. Det skjedde ikke i den norske granskingen. Kontrollromoperatør Tormod Wigestrand, som ikke var om bord da ulykken skjedde, forteller at ballasten i tankene måtte måles manuelt. Den norske kommisjonen la vekt på den tekniske ekspertisens vurderinger. En intensiv debatt pågick in i det sista om plattformen efter vändningen skulle huggas upp eller sänkas, där bland annat statsminister hotade med sin avgång om inte sänkningen genomfördes. Hensikten var å innhente fakta for å bedre sikkerheten og for å avdekke om det forelå straffbare forhold. Oppdriften i undervannskroppen i D-søylen ga et formidabelt løft og med flere defekte stag løftet D-søylen seg og brakk løs fra plattformen og drev av.

Next

SA Logo

Aleksander kielland ulykke

Et forlik ble undertegnet av partene i 1991og søksmålet ble trukket. Gruppen betvilte ikke at et utmattingsbrudd oppsto i stag D-6, men etter deres vurdering var denne sprekken ikke den utløsende årsaken til havariet. Under øvelsen ble det eksperimentert med varierende mengde ballastvann for å justere plattformens dypgående og stabilitet ved krenging. Tillitsvalgt i Jern- og Metallarbeiderforbundet Odd Sjursen, fra Haugesund Mekaniske Verksted og tidligere medlem av Kiellandfondet, var blant de som argumenterte for å få «Kielland» snudd og gransket i 1983. I sin senere forklaring for undersøkelseskommisjonen uttalte kapteinen at han hadde gått ut fra at han bare var ansvarlig for «Eldfisk Bravo». Sivilingeniøren Ole Østlund, som deltok som teknisk konsulent for snuing av plattformen og senere var teknisk rådgiver for Kiellandfondet, har støttet teorien om at en eksplosjon i D-4-staget forårsaket katastrofen.

Next

Alexander L. Kielland (platform)

Aleksander kielland ulykke

Kielland 1883-1906 : fra Gift til Jacob; Omkring Napoleon Gyldendal. The rig was recovered in 1983 at the third attempt. Feltet la grunnlaget for den norske oljeverksemda, og er framleis i drift når Noreg i år markerer at det er 50 år sidan det blei funne olje på norsk sokkel. Already from the mid-1880s, Kielland had suffered from shortness of breath. Saman med dei overlevande etterlyser han ein ny kommisjon for å få fram heile sanninga.

Next

Alexander Kielland

Aleksander kielland ulykke

Selve rapporten ble unndratt offentlighet og klausulert. Stavanger Aftenblad har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Da vet du hvor mye det smerter og uansett hvor mye du prøver, så går smerten ikke vekk men du lærer etter hvert å leve med den. Mathiesen, Justisdepartementet, Granskingskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken. I knew him after a couple of joint visits to Teesside.

Next

Alexander L. Kielland (platform)

Aleksander kielland ulykke

Denne sprekken vart ikkje oppdaga før plattforma vart teken i bruk, og utvikla seg slik over tid. Granskingskommisjonen vurderte at avlesningene av linestrekket var rimelig korrekt. » Intervjunotat Svein Muffetangen 14. Ved gjennomgangen i forbindelse med sertifiseringen ble det bare funnet noen få, mindre feil. Ombord hadde man en hurtiggående og en med.

Next

Alexander Kielland (porauslautta)

Aleksander kielland ulykke

Både beslutningstakere og de som utredet ulykken hørte til miljøer som både geografisk og kulturelt sto fjernt fra de som ble rammet. Another 13 managed to swim across to rafts thrown from the Edda platform. Alt mens Marita veks til og vitrast. Det er lett å forestille seg at oksygen og sveisegass har sivet ut av slangene og at det har gnistret fra de avrevne elektriske kablene. Det smerter å høre at Stavanger Drilling profitterte på ulykken. Berre 20 minutt etter at ein hadde høyrd dei første lydane, låg plattforma opp ned i det iskalde vatnet. Kielland» ble levert, fremla nye retningslinjer.

Next