Betala parkering stockholm. Betala P

Parkering WESTFIELD MALL OF SCANDINAVIA

Betala parkering stockholm

Du kan alltså använda en annan telefon, exempelvis tjänstetelefon. Det går bara att anmäla hela dagar. Chipkort låses fast under hela köpet. Om du byter fordon och inte använder periodbetalning följer din betalning inte automatiskt med. En administrativ avgift på 300 kronor tas ut vid nyansökan, områdesbyte eller fordonsbyte. Använd samma kort som vid utfart. Andra digitala betaltjänster Andra företag tillhandahåller också digitala betaltjänster för att betala parkering på gatumark i Stockholms stad.

Next

Parkering

Betala parkering stockholm

Om det finns oklarheter kring vem som äger bilen kan vi även komma att begära in intyg på vem som äger bilen. Om du har ett befintligt tillstånd och varken bytt bil eller boende så behöver vi normalt inga nya underlag. Dessa tjänster drivs av privata aktörer. Du betalar alltså endast den taxa som gäller för din parkering. Vill du också ha e-faktura måste du vända dig till din bank om detta.

Next

Stockholm Parkering

Betala parkering stockholm

Nedan finner du en sammanställning över våra betalsystem för besöksparkering. Boendeparkering i Enskededalen Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 att tillsvidare införa boendeparkering för enskilda fastigheter i Enskededalen som inte har parkering på tomtmark parkeringstal 0. Så fungerar Betala P Betala P är ett digitalt alternativ till att betala parkering via parkeringsautomat. Alla uppsägningar måste ske skriftligt via brev eller e-post. Skicka blanketten till: Kontaktcenter Stockholm Parkeringstillstånd Box 7005 121 07 Stockholm E-post: Om du byter fordon eller flyttar Om du byter fordon eller flyttar till ett annat boendeparkeringsområde måste ändringen vara registrerad hos oss för att tillståndet ska gälla. För att kunna få påminnelserna måste du aktivera push-notiser för appen i din telefon.

Next

Taxeområden och avgifter

Betala parkering stockholm

Vad gäller om jag har skyddad identitet? Appens räkneverk hoppar inte över avgiftsfri tid utan du måste knappa fram till din valda sluttid ingen debitering av pengar sker under avgiftsfria timmar, även om räkneverket är igång. Gäller på platser reserverade för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn. Du behöver då kontakta de som ansvarar för den betaltjänst du använt. Den på vänster sida är för hyreskunder. I vissa fall kan vi behöva kräva intyg. Parkeringsavgiften, för både boende och besökande beror på inom vilket taxeområde du parkerar.

Next

Parkeringsautomater

Betala parkering stockholm

Mejla gärna dina intyg så går det snabbare. Meddela registreringsnummer samt hur länge du har det andra fordonet. Betala för önskad parkeringstid i valfri automat inom parkeringen. Boendeparkering Inga platser för boendeparkering. Om du också registrerar ditt mobilnummer, får du en påminnelse innan parkeringstiden går ut. Tillståndet blir ogiltigt om du flyttar utanför det område du haft tillstånd för. Att dina uppgifter stämmer kontrolleras mot folkbokförings- och vägtrafikregistret.

Next

Parkeringsautomater

Betala parkering stockholm

Observera att om du saknar täckning för mobildata kan appen inte skicka ut påminnelser till din telefon. Samtliga köp måste efter den 14 september veifieras på det sätt din kortutgivare begär. Parkering i nybyggda bostadsområden I nybyggda bostadsområden, som till exempel Norra Djurgårdsstaden, Annedal och Hagastaden, finns inte möjlighet till boendeparkering på gatumark. Då debiteras ditt kort för endast den tid som du parkerat. En del kunder upplever problem med att uppdatera sina kortuppgifter direkt i appen.

Next