Dmi byvejr helsingør. Anonyme Alkoholikere

Vejr Greve Strand

Dmi byvejr helsingør

Som vi nærmer os slut maj og juni, kan vi få mere ustadigt vejr med lokale byger og flere passerende fronter med regn og skyer. Det skyldes generelt lavere tryk over Nordeuropa og Skandinavien, som bringer et lavtrykstrug og ustadigt vejr ned over Danmark. Du kan få de præcise værdier for hver time ved at føre musen over eller berøre touch-skærmen. Det ligner derved en rolig maj med temperatur nær normalen. Vi arbejder på at løse problemet. I så fald får vi en foretrukken dannelse af blokerende højtryk over Nordskandinavien og lavtryk syd for os.

Next

Vejrarkiv

Dmi byvejr helsingør

Det er altid klogt at kende til vejret: Især hvis du er på vej til Fyns midtpunkt og gerne vil planlægge forud. Der vil være mulighed for, at højtrykket kan skyde lidt ryg op over Danmark fra syd og give en kortere periode med solskin og tørt vejr. Gode badefaciliteter med lav sandbund og fire trapper ved forskellig dybde. Grupperne opfordres derfor til at aflyse deres møder, til myndighederne melder andet ud. Offentlige forsamlinger på mere end 10 personer ikke tilladt. Det giver lidt bedre plads til, at fronter fra vest eller nordvest kan komme ind over landet og giver lidt mere ustadigt vejr med regn. Som helhed ventes april at blive 1-2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring det normale.

Next

Vejrarkiv

Dmi byvejr helsingør

Uge 17: Et højtryk nordvest for Danmark vil først på ugen stadig give pænt vejr med solskin, men efterhånden rykker det mod vest, og koldere luft fra nord kan trække ned over Scandinavian og Østeuropa i bølger. Med en lidt ulige fordeling af kulde og varme vil ugen som gennemsnit formentlig ende omkring det normale for april. Denne udvikling er dog mindre sandsynlig, men kan ikke udelukkes på nuværende tidspunkt. Byens charme viser sig på tværs af de forskellige vejrforhold, om end mange dog mener, at Odense er bedst om sommeren og i det sene forår. Nedbørsmæssigt vil Jylland få lidt mindre nedbør og måske også lidt mere solskin, men for hele landet kan der forekomme lokale regnbyger, som vil give en mere ujævn fordeling af nedbørsmængderne fra område til område. Uge 19: Højtryk ser ud til at bygge op over Vest- og Centraleuropa, mens lavtryk passerer lidt nord for Danmark. En overvejende strømning mellem nordvest og sydvest, tillader dog også svage fronter af og til give dage med skyer og let regn.

Next

Badevandsprognose

Dmi byvejr helsingør

Dataen hentes fra Darksky En af verdens hurtigste api til vejret , vores formål er at hjælpe til med at holde øje med vejret i Danmark. Temperaturen afhænger af, hvor højtrykket placerer sig, og er fortsat noget usikker. Det vil sandsynligvis blive varmest først på ugen med temperaturer op omkring 13-17 grader, for senere på ugen at falde til mellem 8-14 grader. Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til. Med en øget sandynlighed for lidt mere nedbør sidst i april, vil april samlet set ende med nedbørsmængder tæt på normalen for årstiden. Du kan få de præcise værdier for hver time ved at føre musen over eller berøre touch-skærmen. Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år se f.

Next

Ti

Dmi byvejr helsingør

Ud fra scenarie 1 vil temperaturerne i juni blive omkring det normale og med normal eller lidt over normale nedbørsmængder. Det skyldes, at Danmark forventes at ligge mellem overvejende dannelse af højtryk sydvest for Irland og lavtryksdannelser øst for os. Derfor er usikkerhed et redskab til at bedømme både den mest sandsynlige og den mest ekstreme udvikling af vejret. Maj: I maj vil strømningen blive mere nordlig eller fra mellem nordvest og øst. Pakken af vejrmodelkørsler - kaldet et ensemble - giver et billede af, hvilke udviklinger, der er sandsynlige, og hvilke som er mindre sandsynlige. Interesseret i at lære mere om vejret i Odense? Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år se også vejrdata for perioden 2006-2015. Vandet omkring os er varmere end normalt, så selvom luftmassens temperatur samlet set forventes normal for årstiden, vil det lidt lunere havvand og de lidt flere solskinstimer holde middeltemperaturen over normalen for april.

Next

Vejret DMI byvejr til hele verden og Danmark » Dansk Måle Index

Dmi byvejr helsingør

For nedbør vises usikkerheden som lyseblå søjler med den mest sandsynlige værdi markeret som et mørkeblåt bånd. Der er tendenser til, at højtrykket fra vest i perioder vil bredde sig med en højtryksryg mod Danmark. Det vil give mere ustadigt vejr med små lavtryk og mindre fronter, der giver mere skyet vejr og tidvis nedbør. Trods det mere ustadige vejr, ser nedbørsmængderne ganske normale ud og nogenlunde jævnt fordelt til hele landet. I april ser vi ofte større temperatur-udsving mellem dag og nat, men med en del skyer og kølig luft over landet i denne uge, vil der formentlig ikke være de store udsving. Men uanset om det er sommer, efterår, vinter eller forår kan du altid tjekke op på vejret i Odense lige her. På den måde ved du altid, hvordan vejret er i Odense.

Next

Badevandsprognose

Dmi byvejr helsingør

Juni: Især fra slutningen af maj og i juni er prognoserne uenige. Nattetemperaturen vil typisk ligge mellem 3-9 grader med risiko for let nattefrost på klare nætter. Hvis det sker, vil det give en overvægt af tørvejr og solskin til landet. Men ofte viser vejret sig faktisk at være ganske mildt - noget som måske skyldes den fynske beliggenhed og det tilhørende kystklima. Usikkerheden er et værktøj Vejrprognoser bliver aldrig helt sikre.

Next