Dmi vejle. Vandstand

Pollental

Dmi vejle

Temperaturen afhænger af, hvor højtrykket placerer sig, og er fortsat noget usikker. Denne udvikling er dog mindre sandsynlig, men kan ikke udelukkes på nuværende tidspunkt. Dagtemperaturerne vil typisk nå op mellem 10 og 15 grader, mens nattemperaturerne oftest når ned mellem omkring 3 og 9 grader. Men uanset om det er sommer, efterår, vinter eller forår kan du altid tjekke op på vejret i Odense lige her. Hvis det sker, vil det give en overvægt af tørvejr og solskin til landet. I så fald får vi en foretrukken dannelse af blokerende højtryk over Nordskandinavien og lavtryk syd for os. Senere på måneden lader det til, at det højere tryk placerer sig lidt længere sydpå.

Next

Vejr for Danmark

Dmi vejle

Som den berømte sommerfugleeffekt, kan El Niño påvirke temperaturen omkring ækvator og give følgevirkninger for vejret på vores breddegrader. Det er altid klogt at kende til vejret: Især hvis du er på vej til Fyns midtpunkt og gerne vil planlægge forud. Nedbørsmængden forventes ligeledes helt normal for årstiden. I april ser vi ofte større temperatur-udsving mellem dag og nat, men med en del skyer og kølig luft over landet i denne uge, vil der formentlig ikke være de store udsving. Derfor tages forbehold for eventuelle datafejl i ikke-kvalitetssikret data.

Next

I dags time for time vejrudsigt for Vejle

Dmi vejle

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år se også vejrdata for perioden 2006-2015. Første halvdel af april forventes generelt gode chancer for solskin og roligt vejr. . Med en lidt ulige fordeling af kulde og varme vil ugen som gennemsnit formentlig ende omkring det normale for april. Som helhed ser maj ud at blive 0-1 grad varmere end normalt og med omtrent de normale nedbørsmængder. Data i vejrarkivet bliver løbende kvalitetssikret.

Next

Dagens pollental

Dmi vejle

April se også månedsprognosen, som løbende erstatter sæsonprognosen : Forventeligt højere tryk nær De Britiske Øer og senere over Central-og Østeuropa, tyder på, at vores aprilvejr generelt vil præges af højtryksrygge, der giver stabilt, tørt og mere solrigt vejr, og holder lavtrykkene på afstand. Byen mærker rigeligt til alle fire årstider, så du kan opleve alt fra høj solskin til snedækkede veje. Det pæne vejr fortsætter nemlig en kort stund endnu, men fra slutningen af næste uge uge 17 og de følgende uger, vil det blive mere ustadigt, lidt køligere og flere skyer vil pryde himlen. Klare nætter kan fortsat give let nattefrost, og vi kommer til at se lidt store udsving på nat- og dagtemperaturer. Det øger chancen for mere stabilt og tørt vejr i maj måned. Det skyldes, at Danmark forventes at ligge mellem overvejende dannelse af højtryk sydvest for Irland og lavtryksdannelser øst for os.

Next

Vejrarkiv

Dmi vejle

Hedebølgevarslet strækker sig også til Fredericia, mens naboerne i Hedensted slipper fri. Byens charme viser sig på tværs af de forskellige vejrforhold, om end mange dog mener, at Odense er bedst om sommeren og i det sene forår. Her får du en fuld vejrudsigt, der både giver dig informationer om temperatur, nedbør, vind, solopgang og solnedgang. Gennemsnitstemperatur forventes at ende omkring 0-1 grad under normalen. Det finder du ud af ved at sammenligne Dagens Pollental med , der viser et normalt sæson forløb.

Next

DMI: Farligt vejr over Vejle resten af ugen

Dmi vejle

Så hedebølge ventes primært i Syd-, Vest- og Midtjylland og i Nord- og Vestsjælland, skriver han. Hvis vejrbillede bliver blokerende højtryk nord for os, vil juni blive både varmere og tørrere end normalt. Det giver lidt bedre plads til, at fronter fra vest eller nordvest kan komme ind over landet og giver lidt mere ustadigt vejr med regn. Juni: Især fra slutningen af maj og i juni er prognoserne uenige. Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til. Med en øget sandynlighed for lidt mere nedbør sidst i april, vil april samlet set ende med nedbørsmængder tæt på normalen for årstiden. For Grønland og Færøerne sker kvalitetssikringen bagudrettet en gang om måneden.

Next