Ferje stårheim isane. Ferjesamband

Isane

Ferje stårheim isane

Stryn hadde vegsamband med Austlandet over Strynefjellet - som var stengt om vinteren. I tillegg til dei to nybygga, skal det skje oppgradering på fleire andre ferjer. Den var då den lengste tunnelen i fylket, tett følgt av Lotetunnelen på 2857 m. I 1979 vart skreda utløyst med sprengstoff. Nordfjorden Nordfjorden er ein av dei lengste fjordane som må kryssast om ein reiser langs Vestlandet i bil. Gamle Bremanger kommune var eit typisk bonde- og fiskarsamfunn, der båten var hovudkommunikasjonen og Kalvåg var kommunesenteret. Då var veganlegget Kjelkenes-Haukå ca 25 km under arbeid.

Next

Ferjesambandet Stårheim

Ferje stårheim isane

Først i 1965 fekk Svelgen vegutløysing til resten av fylket med riksveg 614 frå Svelgen til Haukå, og ferje over Norddalsfjorden til Bjørnset. Til streik for bru Vegsamband med bru over Norddalsfjorden var alt føreslege i 1940, men i 1957 gjekk politikarane i staden inn for ferjesamband mellom Haukå og Bjørnset. Dei stod på tvers på dekk på lemmar som var lagt over rekka. I 2008 frakta ferja mellom Anda og Lote 425. Strekningen trafikkeres av , om hverdagen 20 ganger daglig i hver retning.

Next

Overstyrmann i sambandet Stårheim

Ferje stårheim isane

Fylkestinget prioriterte Norddalsfjordbrua framfor Dalsfjordbrua i vegplanen for perioden 1978-81, men Stortinget var ikkje samd. I 1933 kom det også ferjekai i Årholen utanfor Olden. Men det eldste av dei tre noverande ferjesambanda i Nordfjord er kystsambandet mellom Måløy og Oldeide i Bremanger. Men Svelgen vaks i folketal, og industrien kom. Sommaren 1932 starta privatpersonar ei bilførande båtrute mellom Innvik og Faleide utanfor Stryn. Stårheim kai, Isane kai, Stårheim kai, Isane kai, Stårheim kai, Isane kai.

Next

Isane stårheim ferge

Ferje stårheim isane

Rasmussen veit ikkje om det er køar, men ho opplyser at det på begge sider av fjorden er skilta omkøyring via Utvikfjellet eller Stårheim — Isane. Det skjedde i juni 1968 då sambandet Anda-Lote opna. Den største skreda kjem frå eit område på Nonskardfjellet over tunnelen. Eg var sjølv der for eit par veker sidan, då blei vi ståande igjen 10 bilar og måtte vente over ein time. Dermed vart det råd å krysse Nordfjorden med bil. I dag er det berre ei ferje som trafikkerer sambandet Stårheim—Isane og det er ein time mellom kvar avgang. Ruten Isane - Bergen måler km i en rett linje.

Next

Isane

Ferje stårheim isane

Ordinær drift i sambandet igjen med avgang fra Stårheim kl 09. Ferja Måløy — Oldeide går i ordinær rute, og det same gjeld ekspressbåten frå Smørhamn. Anda — Lote, min km ; Isane — Stårheim, min km. Det er eit viktig samband for å binde saman bu- ogarbeidsmarknader i Nordfjord, med betydeleg pendlartrafikk i begge retningar. Det vi reagerer aller sterkast på, er at vi blir kjent gjennom media med denne avgjerda — som harinnverknad på vår lokale kriseberedskap i våre kommunar — utan at fylkeskommunen har informertoss eller gått i dialog på førehand. Han ville gå i gang med ei ferjerute mellom Innvik, Faleide og Blakset, men han fekk ikkje konsesjon.

Next

Stårheim isane ferje

Ferje stårheim isane

Vi har kabalen klar, men vil først oppdatere oppdragsgivaren Statens Vegvesen, seier Austrheim. Anda-Lote er i dag det tredje største ferjesambandet i Sogn og Fjordane og eit viktig samband på E39 på Vestlandet. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2020 © Fjordabladet. Kristoffersen fekk melding om problema klokka laurdag morgon. Riksvegen nordover til Ålfoten og ferje mellom Isane og Stårheim kom i 1972.

Next