Gamle 1000 lapper. Har du fortsatt gamle sedler? Dette kan du gjøre

Har du fortsatt gamle sedler? Dette kan du gjøre

Gamle 1000 lapper

Skattedirektør Hans Christian Holte har argumentert for at vi vil kunne redusere den svarte økonomien hvis seddelen ble faset ut. Nå skal han ta en ekstra runde hjemme for å se etter kontanter. Med det er Norges Banks nye seddelserie komplett. Den eksisterende 1000-lappen vil fortsatt være gyldig som betalingsmiddel frem til 14. Bølgen forteller oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss framover, sier Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank, i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet. Ugyldige, men ikke verdiløse Selv om sedlene blir ugyldige 30 mai, mister de ikke verdi.

Next

Så lenge får du brukt de gamle sedlene

Gamle 1000 lapper

Norges Bank tar imidlertid forbehold om forsinkelser. Dette varierer fra bank til bank. Selv om ikke alle valørene er satt ut i sirkulasjon ennå, har nedtellingen begynt for hvor lenge de utgående 100- og 200-kronesedlene er lov å bruke. Noen kan kjenne igjen dette motivet fra aulaen i Universitetet i Oslo. Så kommer problemet igjen — vi gjør det ikke — og iallefall ikke samtidig. Samlet er det snakk om 131,3 millioner sedler til en verdi av nesten 46 milliarder kroner. Du kan veksle inn sedlene ved personlig oppmøte i Norges Bank eller ved et av bankens depoter.

Next

1000 milliarder = 250 europaller med 1000

Gamle 1000 lapper

Tenk deg det, ta med familien — støtt et u-land. Du finner og adresse på nettsida til Norges Bank. Hodet av lundefuglen samt valørtallet er dessuten brukt som vannmerke på alle de nye sedlene. Den nye seddelserien fra Norges Bank settes i sirkulasjon i tre omganger, og de første to valørene; 100- og 200-lappen, ble lansert med brask og bram nå i mai. Det betyr at du i løpet av de nærmeste dagene eller ukene vil kunne få den nye 50- eller 500-lappen som vekslepenger eller uttak i butikker eller bankautomater.

Next

Snart blir de gamle sedlene ugyldige. Bruk dem før det er for sent!

Gamle 1000 lapper

Det er jo bare pensjonister og kriminelle som bruker slike allikevel — vi andre bruker jo kort? Obama har nok dette stående på gullkortet til Amex, sånn i tilfelle han måtte spandere ei pils eller to på nærmeste Sør-Afrikanske prins som ikke har noen penger selv, stakkar. Jeg er nok sikker på at dette heller ikke holder. Da fikk jeg hvert fall vekslet dem inn før det var for sent, sier han. For den som ikke tror at dette har noen skadelige virkninger, så se forelesningen av økonomen Krassimir Petrov, «21 negative effekter av inflasjon» Har man sett denne forelesningen, så vil man skjønne at det politikerne her gjør er å forveksle årsak og virkning. Men fristen er ikke helt bastant, innrømmer Wålen. Den nye 1000-kroneseddelen lanseres i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen 14. Senere i 2018 vil ytterligere to sedler bli utstedt av Norges Bank.

Next

Snart er de gamle 50

Gamle 1000 lapper

Foto: Norges Bank Vi har hatt 1000-kronerseddelen som nå snart skal pensjoneres, siden 2001. Molberg oppgir til Pengenytt at det fortsatt vil ta noe tid før de kan gå ut med nøyaktige datoer for lanseringen av de siste tre seddelvalørene. Gamle 100- og 200-sedler kan veksles inn gebyrfritt hos Norges Bank i ti år etter at de ble ugyldige 30. Siste frist i november 2020 Den nye seddelserien, generasjon 8, er lansert i tre omganger. Først ute var ny 100- og 200-kroneseddel i mai 2017, fulgt av ny 50- og 500-kroneseddel i oktober 2018. Vi liker ikke det egentlig — men vi skjønner heller ikke at ting ikke vokser inn i himmelen. Men vi ser at andre land kommer med sikrere sedler.

Next

Snart er de gamle 50

Gamle 1000 lapper

Store seddelvalører, som 1000-kronerseddelen, har vært omdiskutert ikke minst med tanke på svart arbeid. Norges Bank har hovedkontor i Oslo og depoter i Trondheim, Tromsø, Bergen og Stavanger. De gamle gikk ut av sirkulasjon 31. Vi har også foreldre som kommer innom nå og setter inn penger konfirmanter fikk i mai. I oktober i fjor kom de første 50-lappene og 500-lappene. Årsaken er å hele tiden ha sikre sedler for å unngå forfalskning. Kanskje Obama ringer skatte-mesteren eller sentralbanksjefen og ber ham overføre pengene til en egne konto i verdensbanken? Du er heller ikke garantert å få vekslet dem inn i en filial som ikke er del av Norges Bank.

Next

1000 milliarder = 250 europaller med 1000

Gamle 1000 lapper

Du har med andre ord god tid til å lete etter sedler du eventuelt har oppbevart i madrasser, skap eller gamle sparegriser. Og om det skulle være noen tvil, de gamle millionene ender sine dager i makuleringsmaskinen. Ifølge Molberg viser de siste tallene at det per nå er 6,2 millioner nye 100-kronesedler og 13,7 millioner nye 200-kronesedler i sirkulasjon, tilsvarende en andel på hhv 30 og 47 prosent. Arbeidet med å utvikle en ny seddelserie startet for sju år siden. Ifølge informasjon om sedden hos Norges Bank, skal bølgen fortelle oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss framover. De gamle 50- og 500-lappene vil kunne brukes parallelt med de nye i minst ett år til, det vil si frem til 18. Men kommer du i februar neste år er det for sent.

Next