Gange med brøk. Multiplikasjon og divisjon av brøk

Brøkregning

Gange med brøk

Navnet på en brøk En brøks navn består af tælleren og nævneren. Her finner du alle oppgavene sammen med kommentarene og ulike spørsmål som kan stilles til elevene. Dersom du bruker kalkulator får du 0,333333. Lægge brøker sammen Når man skal lægge brøker sammen eller trække dem fra hinanden, så er det vigtigt, at de har den samme nævner. Til sammen blir det altså ti og en halv gullbarre. Vi skulle ha flasker som hver tar 1 3 liter.

Next

Ronalds blogg om god matematikkundervisning: Brøk ganget med brøk

Gange med brøk

Dette var for å markere mennesket eksistens, slik at den ble synlig fra verdensrommet. Løsningsforslag 5 b : Regnefortelling: Vi har to tredels liter brus. Hvor mye får du av hele sjokoladen? Noen vil sikkert se at tre hele kg vil gi ni barrer, siden hver kg gir tre. Dette er et eksempel på nødvendigheten av å kunne utvide brøker. En halv liter saft skal helles i glass som tar en kvart liter. Per fikk to trededeler så mange fisk som Pål. Til sammen blir det fem seksdeler eller 5 6.

Next

Matematikkens Verden: Multiplikasjon med brøk

Gange med brøk

Det gør man ved at lægge tællerne tallene over brøkstregerne sammen. Tælleren viser hvor mange vi har. Vi skal finne halvparten av en halv, slik at. Det er klart, fordi ét stykke af en kage, der er skåret i 10 stykker ikke repræsenterer lige så meget kage som ét stykke af en kage, der er skåret i 6 stykker. Hvis vi følger denne, får vi raskt og automatisk at.

Next

Viden om

Gange med brøk

Har du noen ideer på hvordan en kan angripe det? Har matematikk, fysikk og astronomi i fagkretsen fra UiO, 1964 - 1970. Hvor stor del av hele eplet får hver? Andre vil helt sikkert måtte ha for eksempel ei tegning å forholde seg til. På 1800-tallet ble det foreslått av vitenskapsmenn å hogge store skogsområder i Sibir som viste tre kvadrater som omringet en rettvinklet trekant. Har vært tilltisvalgt i Norsk Lærerlag i 20 år, 8 år som lærerrepresentant i skolestyret i tidligere Vang kommune nå Hamar og 8 år i oppvekskomitè og kommunestyret i Ringsaker. Og hvordan kan løsningen vises ved tegning? Fra heltall til brøk Et hvilket som helst heltall kan gjøres om til en brøk med en hvilken som helst nevner. Hvordan regne med brøker som har forskjellige nevnere? Ethvert tal svarer nemlig til en brøk med 1 i nævneren. Hvor mange tonn trengs til hele åkeren? Hva gjør vi for å få delene til å bli like store? Eksempel: Her vil 8 kunne være en fællesnævner, da: Men her er der en mindre fællesnævner, nemlig 4, da 2 går op i 4 og 4 går op i 4.

Next

Matematikkens Verden: Multiplikasjon med brøk

Gange med brøk

De går ikke an å få null i teller eller nevner når vi forkorter på denne måten. Å kunne skrive inn flere tanketrinn i en felles oppstilling, slik som over, har stor overføringsverdi til mange former for prosentregning, slik som rentesrente eller beregning av flere års prosentvise endringer f. Trække brøker fra hinanden Når man skal trække en brøk fra en anden brøk, så skal man også sikre sig, at de har samme nævner. Null i nevner Det er ikke mulig å få null i nevneren til en brøk. Men her kommer en som ikke gjør det: Oppgave 7. Se siden om dersom du ikke kan det. Hver av tredelene er grå - for å markere at en tredel er det samme som to seksdeler: Altså får vi fem seksdelsliter.

Next

Multiplikasjon med brøk

Gange med brøk

Vi får altså ikke samme benevning som vi hadde i utgangspunktet. For elever kan vi jo starte med å spørre hvor mange tredels liter - altså flasker - hver av literne gir. Her kan man få problemer hvis man bruker kalkulator og prøver å regne rett ut, for en vanlig kalkulator har ikke kapasitet til å regne ut telleren nøyaktig, og hvis man vekselvis deler og ganger, vil man få unødvendige og unøyaktige desimaltall. I det her tilfælde har vi 1 ud af 3. Man lægger to brøker sammen ved at forlænge dem, så de får en fællesnævner. Eller En halv liter lakk rekker til fjerdeparten av gulvet. Vi tenker oss at vi har ei kanne med 7 liter sagt, som skal fordeles på flasker som hver tar 1 3 liter.

Next

Brøker

Gange med brøk

Nu er den hen regel egentlig bare den samme som division af brøk med brøk. Hvor mye trengs til hele plenen? Man kan altid finde en fællesnævner ved at gange nævnerne sammen, men tit er der en mindre fællesnævner, hvis man forkorter brøken efterfølgende. Brøkstreken betyr det samme som deletegn. Så multipliserer du på vanlig måte. Pytagoras' setning skulle vise at det var intelligent liv på jorda. Også her er det viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner.

Next

Brøkregning

Gange med brøk

Dette resonnementet var kanskje ikke helt greit å følge for mange elever , så det er sikkert lurt å lage figurer. Men lag uansett en regneoppgave og en tegning - og vis løsningen ut fra det. Figuren til høyre består også av atten biter, men her er bitene av forskjellig størrelse. Vi utvider hver av brøkene slik at de får fellesnevneren som nevner. Illustrasjon: Her er en liter: Her er det to tredels liter igjen.

Next