Ganging med brøk. Brøkregning

Brøkregning

Ganging med brøk

Valg av trinn Ved å klikke med musepekeren på en trinn-knapp, får du se operatorer og vanskelighetsgrader. De blir mer trygge med tanke på det å tenke matematikk og på sin egen evne til å resonnere i matematikkfaget Anghileri, 2006. Si et gangestykke og kast erteposen til en av elevene som skal si svaret, for så å kaste erteposen tilbake. Sifferet på enerplass i svaret er 9 minus det første sifferet. Enerplassen i svaret er tiervennen til tallet du multipliserer med 9.

Next

Multiplikasjon

Ganging med brøk

Eksempel En arving fikk en tredjedel av en fjerdedel av en arv. Altså et tal, som du kan dividere med begge tal. Regne mellom brøk og prosent For å gjøre en brøk om til prosent deler man telleren på nevneren og multipliserer svaret med hundre. På 1800-tallet ble det foreslått av vitenskapsmenn å hogge store skogsområder i Sibir som viste tre kvadrater som omringet en rettvinklet trekant. Kvotienten er forholdstallet mellom dividend og divisor. Fra heltall til brøk Et hvilket som helst heltall kan gjøres om til en brøk med en hvilken som helst nevner.

Next

Matematikkens Verden: Multiplikasjon med brøk

Ganging med brøk

Disse elevene tenker ofte 5 tatt 3 ganger. Rett svar kan gi en bokstav som til slutt blir et ord de må pusle sammen eller lignende. Disse oppgavene passer fint til multiplikasjonsbingospillene nedenfor. Er det gunstigere for meg å betale moms før eller etter avslaget trekkes fra prisen? Se Brøk i undersøkelseslandskap er en undervisningsform introdusert av dansken Alrø og Skovsmose, 2005. Længere nede på siden finder du forklaringer, så du selv kan regne det ud i fremtiden. Kast terningene, multipliser antall øyne terningene viser og fargelegg multiplikasjonsstykket i rutenettet.

Next

Lærerbloggen: Lag brøkoppgaver og andre matematikkoppgaver med Matematikbogens generator

Ganging med brøk

I undervisningen er det er viktig å variere mellom alle de ulike uttrykksmåtene slik at elevene gjøres kjent med at regnestykket kan leses på flere måter. Geobrett: Lag firkanter med en blå strikk og regn ut gangestykker på geobrett. To elever får konkurrere mot hverandre i å løse et regnestykke. Sådan omregner du et decimaltal til brøk For at omskrive decimaltal til en brøk skal du først finde ud af hvor mange decimaler dit decimaltal har. Divisjon med brøk og heltall Man løser problemet ved å gjøre heltallet om til brøk og ved å bruke regelen over. Vi dividerer med en brøk ved å multiplisere med den omvende brøken.

Next

Brøkreser

Ganging med brøk

Divisjon med brøker Kari har 6 liter rødbrus i en stor beholder og skal fordele brusen i tolitersflasker. Delingsdivisjon Delingsdivisjon bruker vi når vi vet hvor mange det skal fordeles på. En brøk kan angi en del av noe Vi har tall som er mindre enn en enhet. Hvor mye av en hel pizza spiser hver av dem? Fortsett med å kaste terningene annenhver gang. Når man etter hvert skal operere på brøker, for eksempel multiplisere brøker med hverandre, er det igjen en fordel å kunne variere. Barn som skal introduseres for brøkbegrepet kan ofte ha utbytte av å undersøke og utvikle en forståelse for hva brøk er.

Next

Divisjon

Ganging med brøk

Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Hvor stor del av elevene i klassen kommer for sent? Dette er ikke en «ikke oppgave» i brøk men i henhold til det vi har skrevet om. Altså: Ganger vi et tall med et annet, og deler deretter tallet med det samme som vi ganget med, kommer vi tilbake til det opprinnelige tallet. Ta med plakaten hjem og heng den på veggen! Feltet øverst med multiplikasjonsstykket kan fylles ut av læreren før det kopieres opp tosidig. Et eksempel på bruk av brøk kan man finne i , hvor den bot som en drapsmann må betale til offerets slektninger beregnes ved brøker og forholdstall. Legg merke til at det vi sammenligner mot alltid skal i teller. Begge spillerne snur kortene samtidig.

Next