Hjernehinnebetennelse vaksine bivirkninger. hjernehinnebetennelse c vaksine bivirkninger

Om vaksinebivirkninger

Hjernehinnebetennelse vaksine bivirkninger

Advarsler Den FluMist vaksine er ikke trygt for alle mennesker, inkludert barn yngre enn 2; voksne eldre enn 50; barn yngre enn fem som opplever kronisk tungpustethet; barn og ungdom som har tatt aspirin; kvinner som er gravide; mennesker med en historie med Guillain-Barre syndrom; personer som er allergiske mot kylling egg eller en hvilken som helst annen komponent av vaksinen; og personer med helsemessige forhold som setter dem med høy risiko for å utvikle komplikasjoner av influensa, inkludert astma, diabetes, kronisk hjerte-eller lungesykdom, nyresvikt og immun-organer. Infect Dis Clin North Am 1999;13:711. Moderate bivirkninger Moderate bivirkninger påvirke aktiviteter, men ikke krever legehjelp og inkluderer smerter på injeksjonsstedet, feber mer enn 102 grader C, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og mageverk. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16—19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokk A+C+W+Y — sykdom Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Ungdom bør vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Next

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Hjernehinnebetennelse vaksine bivirkninger

How common are long-lasting, intensely itching vaccination granulomas and contact allergy to aluminium induced by currently used pediatric vaccines? Urtikaria elveblest begynner oftest som rødhet med diffus hevelse i huden. Se en mild utslett på injeksjonsstedet. Infeksjonen kan gripe over på selve hjernen meningoencefalitt , og den kan også ramme nervene som springer ut fra hjerne og ryggmarg. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o. Mekanismene for reaksjonen er uklar, og symptomene går over av seg selv uten behandling. Vaksinen beskytter ikke mot sykdom som skyldes andre pneumo­kokktyper enn de 13 som inngår i vaksinen. For dosering av Nimenrix til barn under 1 år, se Anbefalt vaksinasjonsregime.

Next

Vaksine smittsom hjernehinnebetennelse bivirkninger

Hjernehinnebetennelse vaksine bivirkninger

Hvis man er i tvil om en hendelse utgjør en kontraindikasjon mot senere vaksinasjon kan dette meldes som mistenkte bivirkning, for å få råd fra Folkehelseinstituttet om videre vaksinasjonsopplegg. Feberkramper er i seg selv ufarlig, men kan være symptom på en alvorlig infeksjon eller nevrologisk sykdom. Virus er den hyppigste årsaken og gir som oftest en mindre alvorlig sykdom. Dette er ikke vanlige bivirkninger av stivkrampe vaksine og en lege bør kalles hvis du har noen av disse bivirkningene. Definisjon Meningitt C vaksine brukes til å forebygge mot den typen C stamme av N. Men man kan også få hjernehinnebetennelse uten at man har vært syk først. I perioden 1975-87 var det 250-350 tilfeller årlig.

Next

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Hjernehinnebetennelse vaksine bivirkninger

Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. Fdselen starter oftest med rier, vannavgang eller slimbldning. Man vet faktisk ikke hvorfor noen plutselig får bakteriell meningitt. Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse - Hva er smittsom hjernehinnebetennelse meningitt? Meningitis C vaksinen blir administrert for å beskytte mot utvikling av en bestemt stamme av meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse kan utvikle seg til en alvorlig tilstand i løpet av kort tid. Siden 2014 har Bexsero mot meningitt type B også vært tilgjengelig i Norge. Nærmere beskrivelse av hvilke opplysninger som bør meldes finnes på meldeskjemaet.

Next

Bivirkninger etter vaksinasjon

Hjernehinnebetennelse vaksine bivirkninger

Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk gruppe B hos 16—19 åringer de siste fire årene. I slike tilfeller gjøres en samlet gjennomgang av alle meldingene for dette symptomet for å kunne anslå om det kan være forårsaket av vaksinen og pakningsvedlegget oppdateres. Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Bivirkninger: Hovedsakelig rødhet på innstikksted, men også kvalme og generell uvelhet. Alvorlige bivirkninger Alvorlige bivirkninger er sjeldne og la personen ute av stand til å utføre vanlige aktiviteter og krever legehjelp. Tidlige kynnere blir ogs kalt for Braxton-Hickstte er helt normalt.

Next

Hjernehinnebetennelse: Symptomer, smitte, vaksine og behandling

Hjernehinnebetennelse vaksine bivirkninger

Alvorlige bivirkninger er de samme for noen allergisk reaksjon på medisiner, inkludert høy feber, puste abnormitet, heshet, tungpustethet, svimmelhet og forhøyet hjerterytme. Jo lengre tidsintervallet er, jo større er sannsynligheten for annen årsak enn vaksinen. Andre Seriøse Mulige effekter Isolerte tilfeller har blitt gjort av lammelser, epilepsi, Graves 'sykdom, Guillain-Barre syndrom og immunsystem lidelser som utvikler etter at vaksinen ble administrert. For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som sirkulerer i Norge C, W, Y og B må man vaksinere seg med begge vaksinetypene. Det kreves grundig evaluering og vitenskapelig vurdering av flere lignende medisinske hendelser, før man kan slå fast om den er forbundet med eller forårsaket av vaksinen. Hjernehinnebetennelse som skyldes bakterier Bakterie-hjernehinnebetennelse skyldes ofte bakteriene Neisseria meningitidis meningokokker eller Streptococcus pneumoniae pneumokokker. Neurocritical care of patients with central nervous system infections.

Next