Hvor mange bor på svalbard. Svalbard

Taxfree: I Longyearbyen handler du taxfritt

Hvor mange bor på svalbard

Av årlig kvote kan likevel inntil 24 bokser eller halvflasker inneholde inntil 7 volumprosent alkohol svakvin for rimelig forbruk. Fra å være redusert til bare ca. Isbjørnen har 42 tenner i kjeven. Den drikker en mindre fettrik melk enn det de ekte selene gjør. Data som samles inn har stor betydning for kartleggingen av , endringer i og , , og. Den første kjente reiseskildringen fra Svalbard skriver seg fra 1807.

Next

Pyramiden

Hvor mange bor på svalbard

I tillegg er Svea en vakker liten bygd med et rikt dyreliv med større sjanse for å møte på bjørn. Den er unnselig på farge, spettet i brunt, svart og grågult. Motstanden mot lokalstyre er størst blant dem som har bodd lenge på Svalbard. I løpet av de ni årene Arctic Coal Company hadde virksomhet på Svalbard ble det utvunnet 200 000 tonn kull og investert nærmere 3,5 millioner norske kroner i anleggene. Sju nasjonalparker og tjuetre naturreservat dekker to tredeler av øygruppen, og beskytter i stor grad den urørte og veldig skjøre naturen som preger Svalbard. Den ordinære åpningen av den permanente jordstasjonen skjedde i desember 1979. Store deler av året preges av midnattssol og mørketid.

Next

Svalbard

Hvor mange bor på svalbard

Denne slettes når du lukker nettleseren din, eller senest etter 360 minutter med inaktivitet. Jeg tror ikke bjørnene vil komme opp hit når det er så mange hunder her. I Longyearbyen er det et som forbruker om lag halvparten av kullet som nå brytes i. Den finnes spredt over det meste av øygruppen, men hovedtyngden er i de sørvestre og nordvestre delene av Spitsbergen. Største faren er å bli påkjørt, men da gjelder det bare å ha nok refleks.

Next

flogo

Hvor mange bor på svalbard

Hvalrossmora parer seg igjen rundt ni måneder etter at den fikk ungen, mens det ennå er mye over et år før denne er avvent. Tidligere hadde Longyearbyens lokale kringkastingsstasjon kringkastet to ukers gamle programmer som var blitt tilsendt på videobånd. Beveger vi oss inn på land er det tre arter landpattedyr som forekommer på Svalbard. Landformene på Svalbard har blitt til etter gjentatte istider, der isbreene kuttet det tidligere opp i fjorder, daler og fjell. Området ligger i forkastningsgrensen mellom det vestlige Hecla Hoek-beltet og den devonske grabenen.

Next

10 ting du bør gjøre på Svalbard

Hvor mange bor på svalbard

Jeg har vært her i seks år nå. Krykkja er den mest tallrike av alle måkeartene på Svalbard og også på verdensbasis med sin bestand anslått til ca. Han mener reiselivet fortsatt kan vokse, men at det må gå i riktig retning og være ønsket. Svalbardtraktatens artikkel 1 gir Norge den fulle og uinnskrenkede suverenitet over øygruppen, og traktaten gir ikke grunnlag for noen generell innskrenkning av Norges suverenitet. Før den tid var det gruvearbeidere, det var forskere, pelsjegere og hvalfangere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det. Konsekvensene av nedlagte gruver og etter hvert økt turistmasse skaper stor debatt blant innbyggerne på Svalbard.

Next

Longyearbyen

Hvor mange bor på svalbard

Det er svært trivelige folk her, og masse å finne på. Senere, spesielt utover på da prisen på isbjørnskinn skjøt i været, også av kommersielle fangstfolk, og jegere som jaktet for sportens skyld. Ifølge avtalen har landene forpliktet seg til å beskytte isbjørnens leveområder. Radarene brukes til på blant annet og. Store Norske Spitsbergen Kulkompani ansatte nesten ikke kvinner i de første årene. Når den ligger på vannet utstøter den høye og klagende rop «eeaaooh», som mange synes er uhyggelige.

Next