Iskender evrenesoğlu. Bursa İl Müftülüğünden İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması: Diyanet görevlileri katılmadı

Bursa İl Müftülüğünden İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması: Diyanet görevlileri katılmadı

Iskender evrenesoğlu

Ve onlar, onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. Bir zamanlar Nur Tv adlý kanalda sohbetler yapmýþtýr. S 'ın kavminden bir ümmet vardır. Vekâleten seçilen devrin imamı, hidayete erdiren bir veli resuldur, asla nebi peygamber değildir. Maritza Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Emir Sarýgül, hem Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü, hem de kendi projelerine dair açýklamalarda bulundu.

Next

Peygamberliðini ilan eden Ýskender Evrenesoðlu kimdir? Kaç yaþýnda?

Iskender evrenesoğlu

Bir resûlün âyetleri okuyabilmesi için insanların içinde ve hayatta olması lâzımdır. Biz de onları birbiri arkasından helâk ettik. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalâlette bırakır. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allahû Tealâ, Enbiya Suresinin 73. Allahû Tealâ, ahir zamanda Mehdi A.

Next

İskender Evrenesoğlu ABD'de öldü

Iskender evrenesoğlu

Ege Dergisinde Teşvik ve uygulamayla alâkalı yeni çıkan kararnameleri dizayn etmiştir. Resûl'ünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile bu dîni bütün dînler üzerine izhar etmesi hak dîn olduğunu ispat etmesi için gönderen O'dur. Eski müsteşar yardımcısı ve Devlet Planlama Uzmanı olan İskender Evrenesoğlu, kendisinin peygamber olduğunu ve Allah katından kendisine kitap verildiğini iddia etmiştir. İşte bu yüzden Resuller gelmeye devam etmiştir ve edecektir. Ýþte giriþimci iþ adamý Torunoðullarý'nýn Türk ekonomisine büyük katký saðlayacak ''plaka'' önerisi. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. İşte bu, Allah'ın âyetlerinden mucizelerinden dir.

Next

Peygamberliðini ilan eden Ýskender Evrenesoðlu kimdir? Kaç yaþýnda?

Iskender evrenesoğlu

İskender Evrenesoğlu 1942 yılında doğdu. Ya da tası-tarağı toplayıp terk-i diyar eylemiştir. Artık mü'min olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Çok sayıda seveni Hamitler Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf durdu. Dün akşam Amerika'dan havayoluyla getirilen cenaze için güvenlik tedbirleri alındı. Allah, habis olanı kötüyü , temiz olandan mü'min olanı, mü'min gözükenden ayırıncaya kadar mü'minleri, sizin bulunduğunuz hâl üzere mü'min olanla mü'min gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Mehdi resul evel emirde kendi kavminin resuludur.

Next

İskender Ali Mihr

Iskender evrenesoğlu

Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Ve kimi dalâlette bırakırsa kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için velî mürşid irşad eden evliya bulunmaz. Anlaşılan bu voltajı yüksek mehdi-resulün testesteronu da epey yüksek, voltajını olmayacak yerlere de boşaltıyor. Cenazeye katılanların büyük bir kısmı ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Ve onlara, hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Kore harbini olduğu dönemde, harbin bitmesine az bir zaman kala yapmıştır.

Next

Bursa İl Müftülüğünden İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması: Diyanet görevlileri katılmadı

Iskender evrenesoğlu

Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler sakınıp kurtulsunlar diye. Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu mezbelelikten ancak böyle kimseler yetişir. Rekorlar rekortmeni '' Naim Süleymanoðlu''. Uçabilir, fakat kimse uçtuğunun farkına varmaz. Hepiniz şeytan ve siz , birbirinize düşman olarak.

Next

ABD'de ölen 'sahte mehdi' İskender Erol Evrenosoğlu toprağa verildi

Iskender evrenesoğlu

Hakimlik, söz konusu Kur'an-ý Kerim meal ve tefsir sitelerinin Ýslam dininin temel nitelikleri açýsýndan sakýncalý olduðuna hükmetti. Halen vakfın Genel başkanlığını yürütmektedir. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. Yük taşıyan günahı yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü günahını yüklenmez. Kim hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Üniversiteyi ise İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda okumuş ve Banka ve Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn talebi üzerine, Ankara 3.

Next