Jehovas vitner regler. Fakta om utstøtelse hos Jehovas vitner

Har Jehovas vitner regler for dating og det å ha kjæreste?

Jehovas vitner regler

Ja, nestekjærlighet som er hovedpoenget i alle trosretninger, og Gud som kilden til grenseløs kjærlighet, da passer ikke dårlig menneskesyn etter kjønn og legning inn. Rådet leder det verdensomspændende arbejde, som blandt andet består i at udgive bøger og blade. Også samtaler med umoralsk innhold, deriblant «usømmelig snakk», blir fordømt i Bibelen. Derfor er der nogle, der har startet en støttegruppe for eks-vidner. Gehenna var søppelplassen utenfor Jerusalem hvor avfall ble brent opp og ble borte. Rundt om på nettet dukker ordet hjernevasket opp i forbindelse med Jehovas Vitner. Den som blir døpt, må først ha studert Bibelen grundig.

Next

RLE

Jehovas vitner regler

I forhold til alle mennesker som har levd og som skal leve på jorden? Porneia defineres til å være «umoralsk bruk av kjønnsorganene, på en naturlig eller pervers måte, i seksuell hensikt». Er det et visst antall plasser i paradis? Men de er opptatt av behandling og ikke det å samle inn objektive data som kan lede fram til generelle konklusjoner om et trossamfunn. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. Deres holdning til andre var preget av lite sensitivitet og strenge krav. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell 1852—1916. Jehovas vitner er her en av flere religiøse miljøer som det da refereres til. Går det an å tenke seg at så mange mennesker regjerer i fellesskap? Victor fortsetter: — Vi har jo lov til å tenke kritisk og å stille kritiske spørsmål.

Next

10 vigtigste ting om Jehovas Vidner

Jehovas vitner regler

Medlemstallet er stabilt i Norge og andre vestlige land, men øker internasjonalt, særlig i Latin-Amerika, Afrika, India og Sørøst-Asia. Den tro og kloke slave består, slik jeg har forstått det, for tiden av ca 8000 trofaste kristne kvinner og menn over hele jorden som bekrefter sin stilling ved å ta av brødet og vinen ved minnehøytiden hvert år. Derfor er det ikke sagt at alle de salvede spiller en rolle når det gjelder å finne ut av Bibelske spørsmål. De blir også tilpasset medlemmenes ulike forutsetninger, for eksempel i forhold til sykdom, alderdom, umodenhet, psykiske problemer, etc. Herefter skal der skabes et nyt paradis på jorden, hvor mennesker skal leve i fred og harmoni.

Next

Verden kolapser

Jehovas vitner regler

Om disse vitnene sier Janner i Bergmans oversettelse s. Hvis den ekskluderte er mindreårig «har foreldrene fremdeles ansvaret for å undervise og tukte ham. Onani kvalifiserer heller ikke som «porneia», men er definitivt noe man bør unngå. Rett etter stevnet ringte den unge mannen til sin mor, og etter at han hadde forsikret henne om at de var glad i henne, forklarte han at de ikke lenger kunne snakke med henne hvis det ikke forelå noe akutt. Dette henger sammen med at de kommer fra en annen kultur eller et annet miljø som fram til nå har vært enerådende når det gjelder det å påvirke dem.

Next

Jehovas vitner

Jehovas vitner regler

Dagens kronikør, der er stedsøn af Margaret Keane, mener, at historien om hende afspejler Vestens kultur siden 1960'erne 05. Jehovas vitner tror derfor at en ny og bedre verdensordning er nær. Selskapet Vakttårnet er den forfølgelse som de noen ganger er blitt utsatt for, noe som er godt dokumentert. Guds rike er kommet når det er Gud som styrer. Dette er fordi jødene på ett tidspunkt begynte å unnlate å uttale navnet, dermed gikk den opprinnelige uttalen i glemmeboken ettersom hebraisk på bibelsk tid bare ble skrevet med konsonanter og ikke vokaler. Gud er ikke treenig, slik kristne lærer.

Next

Verden kolapser

Jehovas vitner regler

Dere må da undersøke flere kilder enn Watchtower Bible and Trackt society selv. De som har latt seg døpe for så å vende ryggen til Gud, de blir det vanskeligere å ha nær kontakt med. Janner 1963 Janner undersøkte i Sveits 100 tilfeldig utvalgte personer som var fengslet p. Lykkelig er den slaven hvis hans herre, når han kommer, finner ham i ferd med å gjøre dette! «Det er ikke nødvendig med nakenhet, kopulasjon å trenge inn i partneren eller seksuell utløsning for at handlingen skal være porneia», heter det i formaningene. Hun vet at den dagen hun er gammel nok til å flytte hjemmefra, kommer kontakten med familien til å opphøre. Dette framgår av Salme 83: 18: «Så folk kan kjenne at du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.

Next

Verden kolapser

Jehovas vitner regler

Takk for en fyldig redegjørelse. Hvis faren i familien har hatt noen privilegier i menigheten, kan det hende at han blir fratatt disse fordi han ikke har lyktes med å oppdra sitt barn til et hengivent vitne. Aha, så det er derfor dere på død og liv skal ha flere medlemmer når bare 144 000 kommer til himmelen. Jeg tror noen anser oss som sekt fordi vi blir sett på som litt annerledes. Rylander sier videre følgende s. Det kan hjelpe å kvitte seg med slike gjenstander.

Next

Nettopp

Jehovas vitner regler

Organisationen er udsprunget af kristendommen, men regnes ikke for kristen af andre kirker. Eller er det kanskje helt omvendt: er det mye lettere å finne ro, trygghet og harmoni her og nå nettopp på grunn av vissheten om herligheten som venter oss? All øvrig kontakt med ekskluderte, også egne barn som har flyttet ut, skal begrenses til et absolutt minimum. Når familien, de eldste og andre i menigheten forstår dette, kan de lettere hjelpe dem som er rammet av slike lidelser. Det beskytter oss mot fordervende innflytelse. Poenget er at dette utplukket skal være mest mulig representativt for hele gruppen. They have their problems - economic, physical, emotional. Det bevarer menighetens renhet og skiller oss ut som mennesker som opprettholder Bibelens høye moralnormer.

Next