Norsk akademisk ordbok. Det Norske Akademis ordbok

Ordbok: akademisk

Norsk akademisk ordbok

Ordboken eies av og utgis av denne institusjonen i samarbeid med. Ordboka har mer enn 35 000 oppslagsord og svært mange eksempler, 40 000 i alt. Appen er gratis og kan lastes ned på iPhone og Android-telefoner. Faste uttrykk har også fått en framtredende plass. I slutten av 1990-årene startet arbeidet med en oppdatering og revisjon av Norsk Riksmålsordbok, som senere resulterte i utgivelsen av Det Norske Akademis ordbok. «Språkgave til det norske folk». Flere norsk-engelske ordbøker: Står du fortsatt fast? Den kan oppfattes litt rotete, og har noe få oppslagsord, men kan hjelpe deg med gode oversettelser.

Next

Norsk ordbok

Norsk akademisk ordbok

Ordboka som app Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Også visse former som tradisjonelt har vært regnet som dialektale eller radikale er omfattet, i den grad redaksjonen oppfatter at de er i nevneverdig bruk innen moderne moderat bokmål. Etter 2013 ble det mulig å ansette flere fagfolk. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang. Per november 2017 hadde det offentlige bevilget om lag 80 millioner , og private hadde gitt 20 millioner kroner, men det var da ikke gitt penger til å vedlikeholde oppslagsverket videre, og Kulturdepartementet har opplyst at det aldri var meningen at den digitale ordboken skulle få støtte til drift. For å forhindre useriøse bidrag krever dette registrering eller identifisering med Google, Facebook eller Twitter. Resultater funnet i svensk ordbok Siste søk Land Term 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sist i forumet Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar 2067 0 2019-04-05 17:56:19 2479 1 2768 1 2271 0 2019-03-01 14:17:40 2883 0 2018-11-26 10:44:30 4663 4 2905 0 2018-09-06 13:21:53 3402 1 6012 2 5593 0 2017-05-29 14:15:12 Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål.

Next

Synonym til akademisk på norsk bokmål

Norsk akademisk ordbok

Værsågod, vi håper ordboken nedenfor er til nytte! I november 2016 var ordbokredaksjonen kommet til bokstaven i oppdateringen og digitaliseringen av Norsk Riksmålsordbok. Norsk ordbok skal gjenspeile virkeligheten vi lever i nå Ordboka inneholder vanlige ord som en støter på i hverdagen, og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. «To norske ordbøker — en historie om paradokser». Cappelen Damms Norsk ordbok - bokmål er et rikholdig oppslagsverktøy for alle som benytter norsk språk. Den oversetter oppslagsordene dine til både engelsk og spansk, noe som kan være litt forrvirrende, men det er en bra ordbok med god oversettelse.

Next

akademisk grad

Norsk akademisk ordbok

Utgivelsen har fått støtte av både og private aktører, som har bidratt med henholdsvis 80 og 20 prosent av prosjektmidlene. Men husk å holde en høflig og faglig tone! », tyr dere ikke bare til journalistikk av simpleste slag, nemlig det å skjelle ut folk, for å støtte deres argumenter, men dere retter også en anklage mot verdens strevsomme, underbetalte akademiske vitenskapsmenn, og hvis dette er et eksempel på deres produkter, mister jeg også en god del av respekten for deres blads og deres organisasjons pålitelighet. Ordboka er grundig gjennomarbeidet brukernes behov for et oppdatert oppslagsverk med dagligspråk, fremmedord, fagord og nye ord i moderne norsk bokmål. Aftenposten Morgen norsk : 12. Nynorskordboka og Bokmålsordboka er òg tilgjengelege i appen Ordbøkene.

Next

Ordbok: akademisk

Norsk akademisk ordbok

Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig. Da anbefaler vi at du enten spør våre brukere i kommentarfeltet nederst på siden, eller tester andre ordbøker. Norsk-engelsk ordbok Engelsk er verdens viktigste språk - og grensen mellom norsk og engelsk blir stadig mer flytende. Den redigeres av en vitenskapelig redaksjon, som er underlagt et styre og en vitenskapelig ordbokskomité bestående av førsteamanuensis , professor , professor , førstelektor og professor. Bevilgningene i årene før 2014 fikk et kraftig løft og nærmet seg ti millioner kroner årlig. Appen er gratis og kan lastast ned på iPhone og Android-telefonar.

Next

Synonym til akademisk på norsk bokmål

Norsk akademisk ordbok

Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Sandefjords Blad norsk : 10-11. Og tjenesten er selvfølgelig gratis. Målet med dette oppslagsverket er å lage den beste og mest komplette synonymordboka på nett. Framfor å ha med så mange ord som mulig, har vi lagt vekt på å gi god informasjon om de ordene som faktisk er i bruk. Spør, svar eller diskutér i kommentarfeltet under.

Next

Norsk

Norsk akademisk ordbok

Flere etablerte ord har også fått nye betydninger og bruksmåter. Den inneholder mange nye ord og uttrykksmåter, deriblant forkortelser og kortord. Det utgis av og og ble lansert i januar 2018. Dansk-engelsk ordbok: Nå skal vi lære deg et smart triks! Med appen har du ordbøkene i lomma kvar du enn er, og du kan søkje i dei når du ikkje har tilgjenge til nettet. En del dialektord og slang er også tatt med, og ordboka representerer med det et moderne, ungt språk.

Next

Ordbok: akademisk

Norsk akademisk ordbok

Norsk-engelsk språkdiskusjon: Brenner du inne med et ord eller uttrykk vår ordbok eller andre ordbøker ikke kan oversette? Synonymer gjør teksten mer variert samtidig som den blir lettere å lese. Ordboken har og som forbilder. Aftenposten Morgen norsk : 11. Det forventes i dag at vi nordmenn behersker engelsk - både i jobbsammenheng, i utdanning, på reise og for å følge nye mediekanaler. I 2015—2017 bevilget tilsammen 46,6 millioner kroner til prosjektet, som da var planlagt ferdig i desember 2017. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil. Foruten grammatikk inneholder boken språkregler og skriveråd, skrevet av Anne Lene Berge, tidligere lektor i norsk.

Next