Når kom poteten til norge. Når kom risengrynsgrøt til Norge?

ChevronDown

Når kom poteten til norge

Ved var kun 22 prosent av den britiske befolkningen sysselsatt i jordbruk, den minste andelen i verden. Når man snakker om poteter, så pleier man å dele dem inn i to større hovedgrupper basert på bruksområdet: matpoteter og fabrikkpoteter. På lik linje med at konsumkurven for matpoteter går ned viser Helsedirektoratets rapport om utviklingen i norsk kosthold at kurven for konsumet av bearbeidede potetprodukter går tilsvarende opp. De fleste skadedyr og sykdommer går bare på en sort planter eller en familie. Sårbar for sykdommer Selv i en liten kjøkkenhage er det viktig å tenke på vekstskifte.

Next

Potetens historie

Når kom poteten til norge

Her trivdes den godt i det milde og våte kystklimaet og bidro til å sikre matforsyningen i et land som var herjet av vedvarende krig. Man eksperimenterte med nye plantevekster og begynte å mekanisere jordbruket. Årsaken til denne iver var potetens fortreffelige næringsinnhold og ikke minst dens egnethet for dyrking. Debatten vakte stort engasjement blant befolkningen og detaljene sitter fortsatt friskt i minne hos mange. Når plantene har kommet opp bør de tynnes 10 cm mellom plantene i raden. Det var senere i Peru, i år 1530, som spanjolen Gonzalo Jiminez de Quesada oppdaget denne gullknollen som han tok med seg videre til Spania.

Next

En drømmestart på potetsesongen

Når kom poteten til norge

Produktene er Gulløye fra Nord-Norge, Ringerikspotet fra Ringerike og Fjellmandel fra Oppdal. Jordbruket gikk videre oppover og til den nådde for rundt 7 800 år siden og fant sin veg til og rundt 7 400 år siden. Romerne var dyktige konstruktører, og bygget solide akvedukter som er en kunstig kanal konstruert for å føre vann fra et sted til et annet. Pass på at potetene ikke tørker opp mens de spirer. Før potetens inntog var den allmenne helsetilstanden i landet dårlig og særlig befolkningen på bygdene led av skjørbuk som følge av mangel av C-vitamin. Nedsmeltingen av isen i Amerika fikk katastrofale følger for menneskene som levde ved breddene av som da var en innsjø med ferskvann, og vannspeilet lå omtrent 125 meter under datidens havnivå. Det var C-vitaminene i poteten som sikret mot skjørbuk på lange seilaser.

Next

Jordskokk

Når kom poteten til norge

Gjerne litt mer plass dersom du skal dyrke de sene sortene. Mye av tekstilindustrien ble flagget ut på 1980-tallet, og håndstrikkegarn ble dermed en stadig viktigere vare. Mange gamle sorter som var dyrket tidligere er i dag regnet som uegnet i hobbyhager. Oppdagelsen av fra begynnelsen av 1400-tallet påvirket også økonomien i vest, se. De bør også lagres kjølig, gjerne i kjøleskap ca 4 grader , slik at de ikke tørker ut eller begynner å spire. Om lag 700 000 mennesker døde av sult grunnet avlingssvikt for poteter.

Next

En drømmestart på potetsesongen

Når kom poteten til norge

Først på 1800-tallet ble poteter dyrket i større skala. Det er funnet bevis på plantet kultivering og utvelgelse ved egenskap: korn fra med domestiserte trekk har blitt avdekket fra epoken fra før , 10 000+ f. Prester og andre embetsmenn gikk i spissen og oppmuntret til potetdyrking. Den første «potetprest» var 1706—64 i Slidre 1762. Nederst i artikkelen finner du enkle og gode potet-oppskrifter fra Opplysningskontoret for frukt og grønt. Av ernæringsmessige grunner anbefales vi å spise mer poteter i ubearbeidet form og mindre bearbeidede poteter som snacks.

Next

Når kom risengrynsgrøt til Norge?

Når kom poteten til norge

Den første som fikk tilnavnet potetprest var sogneprest Herman Ruge 1706-64 i Slidre i Valdres. Spinneriene produserte både håndstrikkegarn og garn til industrien. Det er uklart om det var innvandrende jordbruksfolk som innførte denne levemåten, eller om det var de innfødte jegere og samlere som tok til seg tanker utenfra. Til forskjell fra mange andre matplanter kan potet dyrkes i svært høytliggende fjellområder typisk for Andesfjellene, og poteten ble derfor en viktig basiskost for de hardføre folkene som lever i disse traktene. Smeltevannet havnet delvis i det som i dag utgjør de store innsjøene nord i , men mye havnet også ut i havet, og førte til den største tilførselen av ferskvann i på 100 000 år. I det siste århundret har jordbruket blitt karakterisert av forbedret produktivitet, utskifting av manuell arbeidskraft til fordel for syntetisk gjødsling og pesticider, , mekanisering, og. Han beskriver også ulike strikketeknikker og er opptatt av deres effektivitet samt begrepsbruken forbundet med de ulike teknikkene.

Next