Opustili nás šumperk. Šm.pcinpact.com

pohřební služba REQUIEM

Opustili nás šumperk

Antonнn Mikel, vмk 85 let, Ж 07. Antonie DoleЮalovб, vмk 94 let, Ж 21. Je zobrazeno poslednнch 150 zбznamщ. Jsou to lákadla, která se odmítají jen velmi těžko. RщЮena Holubнkovб, vмk 98 let, Ж 17.

Next

OPUSTILI NÁS

Opustili nás šumperk

Oldшich Rybaшнk, vмk 88 let, Ж 28. FrantiЪka Bernatнkovб, vмk 75 let, Ж 08. Jaroslav MikulбЪek, vмk 88 let, Ж 11. Karel Кirokэ, vмk 79 let, Ж 05. Karel Prokop, vмk 87 let, Ж 03. Vladimнr Ўihбnek, vмk 79 let, Ж 18.

Next

OPUSTILI NÁS

Opustili nás šumperk

Pohřby důstojně, kvalitně a levněji. Eva Mazalovб, vмk 75 let, Ж 15. Využíváním moderní techniky, moderních pracovních postupů, vyškolených a ochotných pracovníků zaručujeme vysokou úroveň našich služeb. Jana SnбЪelovб, vмk 77 let, Ж 22. Rudolf Baпura, vмk 62 let, Ж 27. Vladimнr Petшнk, vмk 80 let, Ж 15. Naše pohřební společnost Vám poskytne komplexní služby v oblasti pohřebnictví v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Hranice a Šternberk.

Next

Šumperk

Opustili nás šumperk

Malý smuteční obřad lze rovněž uskutečnit před pohřebeními u rakve nad hrobem. FrantiЪek Ўeha, vмk 78 let, Ж 29. Hnědé dvou set čtyřicetilitrové nádoby určené pro ukládání tzv. Josef Doиekal, vмk 86 let, Ж 03. Cena pohřbu je stanovena ihned při sjednání pohřbu a nemůže tak dojít k nečekanému navýšení ceny pohřbu. Josef Ўeznниek, vмk 90 let, Ж 28.

Next

pohřební služba REQUIEM

Opustili nás šumperk

Poskytujeme poradenství k pojištění - proplacení nákladů na pohřeb 5. Kancelář se otevře v historické budově radnice vždy v pondělí od 8. Bohumila Vojtovб, vмk 92 let, Ж 10. Jejich provozovatelé po týdnech maximálního vytížení chtějí nechat vydechnout své zaměstnance. Jarmila Кvajkovб, vмk 90 let, Ж 07. JindшiЪka Karasovб, vмk 90 let, Ж 29.

Next

pohřební služba REQUIEM

Opustili nás šumperk

Po smutečním obřadu se provádí zpopelnění zesnulého. Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. Doplňkové služby - kamenické práce: navrhy a stavby hrobů, pomníků, sekání písma, plastické nápisy atd. Blanka Novбkovб, vмk 65 let, Ж 11. Pavlнna Kadlинkovб, vмk 83 let, Ж 14. Dědictví Vyčkejte výzvy notáře, který vám bude přidělen.

Next

Šumperk

Opustili nás šumperk

Jarmila Michalнkovб, vмk 54 let, Ж 04. Vмra Кkodнkovб, vмk 81 let, Ж 26. V případě pohřbu základního pohřeb bez obřadu je možné smuteční obřad uskutečnit až se zpopelněnými ostatky zesnulého, nebo také při uložení urny do hrobu, nebo vsypu na vsypové loučce hřbitova. Sirotčí důchod Žádost o sirotčí důchod vyřizujte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého pobytu. Marie Bajerovб, vмk 90 let, Ж 15.

Next

OPUSTILI NÁS

Opustili nás šumperk

Jana Кenkэшovб, vмk 57 let, Ж 29. Marie Markovб, vмk 81 let, Ж 20. Josef Babниek, vмk 90 let, Ж 20. Pavlнna Novotnб, vмk 55 let, Ж 11. Lidmila Peprnнkovб, vмk 87 let, Ж 13. Ladislav Pytel, vмk 46 let, Ж 23. Marie Sochorovб, vмk 72 let, Ж 01.

Next