Raeliska rörelsen. Seminars : Asia

Raeliska rörelsen

Raeliska rörelsen

Raels uppgift var att skriva ner allt som Yahwe sa oh sprida informationen vidare till hela jordens befolkning. Ambassaden som de pratar på att bygga hela tiden kommer byggas före år 2025 i Jerusalem som en mötesplats för Elohim och världens alla ledare. Dock är de inte emot självmord utan anser att det är upp till varje person, men att de inte heller stödjer det för att de är för evigt liv. Make sure that audio devices are installed and connected properly; 2. Att skapa liv på vetenskaplig väg, är dessutom något som vissa forskare redan har börjat göra i laboratorier, så det är inte science-fiction.

Next

Intelligent Design för Ateister

Raeliska rörelsen

Även i Sverige drabbas medlemmarna av Raeliska rörelsen då en präst av Svenska kyrkan spridit ut lögner om rörelsen liksom andra religiösa minoriteter. Check that you have a recent version of the Adobe Flash Player. Note: We suggest that you try the virtual room before the meditation or meeting. If text communication is allowed you can type text or emoticons in the box shown below. Raels tredje bok ger en fördjupad förståelse av både den raeliska filosofin och det budskap som Rael fick av Elohim 1973 och 1975.

Next

E.T. Embassy

Raeliska rörelsen

Kritikerna menar att det inte fanns någon mer än Rael som kan intyga vad som hände den 13 december 1973 och det finns ingen mer som har sett Elohim. Under sina möten med denna utomjording fick Rael ta emot ett antal budskap som berör alla aspekter av mänskligheten och en enskild människas liv. Under de sex följande dagarna fick han ett budskap berättat för sig. Det finns andra inslag som Vorilhon förespråkar. Personen som Rael träffade var Elohims president Yahwe som för ca 25 000 år sedan hjälpte till med att skapa jorden och mänskligheten. Förhoppingen och tron är att Elohim ska komma tillbaka till jorden. You will notice that the Talk Now button becomes red when you are speaking in the room.

Next

Seminars : Asia

Raeliska rörelsen

Raeliska Rörelsen kan liknas vid en sekt för att alla kännetecken stämmer in på dem. Senast 2005 skrev den svenska ordföranden Kenny Stolpe ett brev till Laila Freivalds där han bad om att få uppföra en Elohimambassad på svensk mark. No need to click on send report at the end of the test. Adjust the mic and webcam's settings. Screenshot below dated October 2011.

Next

Han1: Raëliska rörelsen

Raeliska rörelsen

Profeten Rael är också tillgänglig för intervjuer. Remember that you need to press the red Talk Now button to release the mic for someone else. During his several encounters with the Elohim, Rael was given key information about how to better one's life. If you are watching a video, you might like to adjust the sound volume of the video with the button at the bottom right of the video. Här kan du ladda ner Budskapet från Utomjordingar gratis som pdf eller beställa den som bok. Step 2 - Link to the room Click on the link you have received to enter the room - Eg. Problemet var bara att det inte fanns ett vokabulär som bättre kunde beskriva blinkande lampor och rymdfarkoster när bibeln skrevs.

Next

Contact Us

Raeliska rörelsen

Systemet är tänkt att baseras på en ideologi och principer som kallas humanitärism och även Paradism. Där fick han förklarat för sig hur allting ligger till. Rael hävdar att han då blev kontaktad av en representant Jahve för en utomjordisk. Var det Raël som delade upp människor i raser och menade att vi alla är resultatet av parning mellan människa och utomjordingar? Raël vill ha ett slags elitstyre på jorden, bara de mest intelligenta ska få bestämma. Raelian seminars are the only place in the world where one can receive the user manual for one's life.

Next

Contact Us

Raeliska rörelsen

Målet är bygga en ambassad för att den utomjordiska civilisationen — Elohim — ska kunna knyta en officiell kontakt med mänskligheten. Det finns för nuvarande ca 20 stycken svenskar med i organisationen. Geniokrati : Geniocracy är ett politiskt system som omnämns i några av författaren böcker. For testing your sound, it is very useful to enter twice in the room with 2 names eg Jo and Jo2 or Jo Clone. Det har minsann min pappa berättat för mig. På den här webbplatsen hittar du de senaste pressmeddelandena samt bilder som du kan ha nytta av.

Next

Intelligent Design för Ateister

Raeliska rörelsen

Våra åtgärder för att förändra världen dokumenteras där; oavsett om det handlar om att hjälpa afrikanska kvinnor som blivit omskurna att få sin sexuella njutning tillbaka genom operation, eller fördöma fatwor mot homosexuella, eller utforma ett globalt förorenings-index för att lättare kunna välja bort förorenande produkter och tjänster, eller främja kloning för att övervinna åldrande och slutligen även döden. Att bygga en ambassad för att välkomna Yahwe och Elohim. Efter kontakten den 13 december har Raël helt ägnat sig åt att bygga upp den internationella Raëliska rörelsen, samt att ge intervjuer, hålla föredrag och arrangera seminarier i självutveckling. Om jag fattat rätt så är vi människor skapade vetenskapligt av utomjordingar. Änglar, gudar eller Elohim översättning: de som kom ifrån himlen som det står i bibeln har alla varit dessa utomjordiska varelser ensligt den Raeliska Rörelsens syn. Raël ligger också bakom företaget som säger sig vara på god väg att klona människor. You can adjust the mic's level according to the feedback in the room too loud or too soft - Usually the mic's volume is best at around 70%.

Next