Röda korset piteå. Kupan Mötesplats Röda Korset

Kupan

Röda korset piteå

Denna jul stödjer vi Röda Korset i Piteå. Alla kan vara med i arbetet - medlemmar, styrelser, volontärer och anställda, ledningsgrupper och arbetslag. Våra frivilliga arbetare har tystnadsplikt och delar Röda Korsets människosyn, humanitära värderingar samt våra grundprinciper. Under veckan har Jan Jonsson och Nina Sjömark från Piteå Näringsfastigheter haft den stora äran att överlämna ett ekonomiskt bidrag. Övriga insatser sker till stor del via volontärarbete. Alla goda krafter behövs för att det ska uppnås.

Next

Årets julgåva går till Röda Korset

Röda korset piteå

Personalmiljonen innebär att alla våra medarbetare har 5000 kr var att dela ut till ett valfritt ändamål i regionen. Koncepter har tagits fram i samverkan mellan studieförbund, Framnäs folkhögskola och PiteåEntreprenörerna. Verksamheten utgår från Mötesplats Kupan som tar emot begagnade kläder och andra föremål från allmänheten. De som vill vara med väljer själva hur man gör. Pengarna kommer att användas till upplevelser i närområdet, för att de nya invånarna ska få möjlighet att lära känna platsen de bor på och den nya kulturen. Alla verksamheter i Piteå, Sverige och världen arbetar enligt samma grundprinciper.

Next

Kupan

Röda korset piteå

Ordförande Ulla-Britt Boström tog emot utmärkelsen av Vera Renberg, mångfaldsstrateg, Piteå kommun. Aktiviteterna har främst bestått av språkkafé för kvinnorna, dans för flickorna och målarkurs för flickor och pojkar. Röda Korset är ett nätverk av godhjärtade människor som erbjuder sin hjälp efter egen förmåga, tid, intressen och erfarenheter. Hon nämnde också de sju viktiga grundprinciperna som Röda korset arbetar efter: Humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionshinder breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Vill du skänka några större möbler? Ett inramat diplom och motiveringen överlämnades till Ulla-Britt Boström, ordförande i Röda Korset Piteåkretsen.

Next

​Röda korset diplomeras för sitt mångfaldsarbete

Röda korset piteå

För god integration krävs bland annat grundkunskaper i jämställdhet kunskaper om hur vårt samhälle fungerar. På denna hemsida hittar du information om vad Röda Korset gör i Piteå. Röda korsets arbete är en viktig del av arbetet att stötta nya pitebor, tillfälliga som permanenta. Mångfald är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Arbetet med Ett Piteå för alla samlar Piteå kommun och kommunens företag, föreningar och arbetsplatser. Det du inte längre har användning för blir till glädje för någon annan och när vi har sålt det omvandlas det till viktiga hjälpinsatser.

Next

Kupan Mötesplats Röda Korset

Röda korset piteå

Iriam på Piteåkontoret gav sin del till Röda Korets språkcafé i Piteå, ett initiativ som ger asylsökande kvinnor möjligheten att träffas och lära sig svenska. På detta sätt hoppas vi fånga upp fler goda initiativ, både stora och små, inom ramen för Sparbanken Nord - Framtidsbanken. Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Vi hälsar media varmt välkomna! Second hand är ett sätt att återvinna fullt användbara kläder och prylar. Integrationsarbetet är jätteviktigt och kommer att pågå under lång tid framöver. Piteå Röda Korskrets Ring ordf,.

Next

Röda Korset Piteå öppettider

Röda korset piteå

Årets julgåva går till Röda Korset Skrivet den 16 december 2015 I stället för julklappar till våra hyresgäster och samarbetspartners har vi som tradition att skänka ett bidrag till förmån för ett välgörande ändamål. De här människorna behöver även få stimulans och uppleva trevliga saker utanför flyktingförläggningen. Det kan vara ensamhet, utanförskap, sorg eller rädsla. Välkommen till Röda Korset i Piteå Visste du att Röda Korset är så mycket mer än bara Kupan? Utan er skulle vi aldrig kunna göra ett sådant bra arbete. En viktig del av att verka för ett öppet samhälle som präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Föreningen i Piteå gör bland annat stora insatser vid asylboendet på Fagervik där det sedan ett par månader tillbaka finns ett sextiotal flyktingar från Syrien, Afghanistan och Irak.

Next

Kupan Mötesplats Röda Korset

Röda korset piteå

Det vill man hjälpa till att förmedla. Ordförande Ulla-Britt Boström tog emot utmärkelsen av Vera Renberg, mångfaldsstrateg, Piteå kommun. Studiematerial Det finns ett studiematerial som man kan använda som underlag för sitt arbete i samverkan med ett studieförbund eller Framnäs Folkhögskola. Vi kan även köra hem de saker du köpt av oss, mot en mindre avgift! Motiveringen lyder: Röda Korset Piteåkretsen har under perioderna som vi haft och har asylboenden på Pite Havsbad anordnat många aktiviteter för de asylsökande. . På söndag kommer Röda Korset Piteåkretsen att diplomeras för sina insatser för Ett Piteå för alla.

Next