Saavutettava op. OP tarjoaa pelkistetyn verkkopalvelun vanhuksille ja vammaisille

OP lanseeraa pelkistetyn verkkopalvelun edistämään kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia

Saavutettava op

Ritakallion mukaan tulokset ovat olleet myönteisiä. Jos tekstivastike olisi täysin sama kuin esimerkiksi kuvateksti, silloin on yleensä perusteltua jättää se kirjoittamatta. Jos tekstivastine alkaa vielä sanalla kuvassa, tulee siitä vain turhaa toistoa. Suomen DfA-verkoston tavoitteena on levittää DfA-tietoa sekä yrityksille että julkiselle sektorille saavutettavien tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen kehittämiseksi. Muussa tapauksessa osa ruudunlukuohjelmista lukee kuvan tiedostonimen vaihtoehtoisen tekstin puuttuessa.

Next

m.pcinpact.com

Saavutettava op

Pidä kohderyhmä mielessä joka käänteessä. Mutta pitäisi olla mahdollista säilyttää myös perinteiset palvelut siinä rinnalla. Palvelua voi käyttää näppäimistöllä ilman hiirtä, ja se on rakennettu toimimaan yhdessä esimerkiksi näkövammaisten apuvälineiden ja ruudunlukulaitteiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on tarjota keskitetysti tietoa niistä web-julkaisun suositeltavista toimintatavoista, joilla varmistetaan, että verkkosivut ja -palvelut ovat yhtäläisesti kaikkien ulottuvilla. On keskeistä, että se on kenen tahansa saavutettavissa vammoista ja rajoituksista riippumatta. Vaihtoehtoisista teksteistä voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa käyttäjän selain ei syystä tai toisesta lataa kuvaa, silloin käyttäjä näkee vaihtoehtoisen tekstin. Verkkopalvelua voi käyttää näppäimistön avulla ilman hiirtä, ja se on optimoitu esimerkiksi näkövammaisten apuvälineitä ja ruudunlukulaitteita varten.

Next

Yhdenvertaisuutta rakentamassa

Saavutettava op

Kulttuuriyrittäjäksi alkaminen vaatii paitsi oman alansa vahvaa osaamista, myös rohkeutta ja sosiaalisia taitoja. . Näiden pohjalta on hyvä lähteä kirjoittamaan tekstivastinetta kuvalle. Sitä ei tarvita esimerkiksi silloin, jos kyseessä on puhtaasti koristekuva tai muuten täysin merkityksetön kuva muun sisällön kannalta. Samalla kuvalla voi olla eri yhteyksissä hieman erilaisia tekstivastikkeita, joten kannattaakin pohtia, mikä kuvassa on merkittävää juuri kyseisessä kontekstissa.

Next

Yhdenvertaisuutta rakentamassa

Saavutettava op

Kuvan konteksti kannattaa tietenkin huomioida ja mahdollisuuksien mukaan myös sanoma, mitä kuvalla halutaan juuri kyseisessä kohdassa välittää. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Selkokielellä tai selkeällä yleiskielellä kirjoittaminen ei tarkoita, että tekstin tulisi olla tylsä. Erityisesti käytettävyys on aina ollut lähellä sydäntä, sillä mikäs sen mukavampaa, kun kaikki vaan toimii. Esimerkiksi hankalan sijamuodon välttäminen voi onnistua vaihtamalla verbiä. Onko se esimerkiksi kuvassa olevat henkilöt vai ennemmin se, mitä kuvan henkilöt tekevät? Monimuotoisuutta kunnioittaen ja Design for All —periaatetta noudattaen luomme yhdessä asiakkaittemme kanssa yhdenvertaisempaa arkea kaikille! Tavoitteena on, että yhä useampi pääsee osalliseksi tietoverkon tuomista mahdollisuuksista riippumatta osaamisesta, iästä, laitteista, henkisistä tai fyysisistä rajoitteista. Mankkisen mielestä käyttäjille pitäisi tarjota enemmän mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella palvelujen toimintaa demoympäristössä, jossa ei tarvitse pelätä tilin tyhjenevän väärästä klikkauksesta.

Next

Info

Saavutettava op

Asiantuntija- tai kuluttajaviestinnässä kohderyhmä ei useinkaan ole näin tarkasti määritelty, mutta niissäkin jokaisen valinnan tulisi lähteä kohderyhmän tarpeista. Siinä kannattaa käyttää lyhyitä lauseita ja mahdollisuuksien mukaan sanojen perusmuotoja. Mieti, onko kuvan sisältöä kerrottu jo ympäröivässä tekstissä ja mitä jää kertomatta, jos kuvaa ei näe. Kannattaakin aina ensimmäisenä tarkistaa löytyvätkö keskeiset sisällöt jo muusta tekstistä. Käytä vertauskuvia harkiten ja konkretisoi viestiäsi aina kun mahdollista. Saavutettavuusfoorumi kokoaa eri toimijat yhteiseen keskusteluun digitaalisen saavutettavuuden edistämiseksi Suomessa. Sananvalinta Saavutettavan tekstin sananvalinta on harkittua niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Next

▷ m.pcinpact.com

Saavutettava op

Esteettömyysselonteko Saavutettavuus ja standardinmukaisuus Nimensä mukaisesti Saavutettava. The power of the Web is in its universality. Hyvä tekstivastike tällaiselle kuvalle voisi olla esimerkiksi lisätietoja aiheesta x. Kirjoittaja on Zoner Oy:n markkinointipäällikkö. Näkökulma ja rajaus Selkokielen yleisöksi ajatellaan usein tiettyjä erityisryhmiä, kuten maahanmuuttajat, koululaiset, vanhukset tai kehitysvammaiset. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect. Parhaat tekstit on myös paketoitu kauniisti, jotta ne houkuttelevat lukemaan ja helpottavat asian sisäistämistä.

Next

OP:lla häiriö

Saavutettava op

Toisaalta pohditaan myös sitä voiko niistä olla jopa jossain tilanteessa haittaa saavutettavuuden kannalta. Vuonna 2006 halusimme tuoda Saavutettava. Haluamme tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen niin diginatiiveille kuin henkilöille, joille verkossa asioiminen ei ole niin helppoa tai tuttua. Sävy ja puhuttelu Saavutettava teksti on lukijaa kunnioittava ja motivoiva. Vaihtoehtoisen tekstin tulisi myös liittyä muuhun sisältöön, eli se ei voi olla täysin irrallinen muusta sisällöstä.

Next

▷ m.pcinpact.com

Saavutettava op

Palvelu on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Niitä suljetaan, jos ei ole riittävästi käyntejä. Hyvä tapa tarkistaa tekstisi toimivuutta on lukea sitä ääneen tai parhaassa tapauksessa luettaa se ennakkoon kohderyhmän edustajalla. Olemme esteettömään ympäristöön, saavutettavaan viestintään ja palveluihin sekä opastesuunnitteluun erikoistunut yhtiö. Jos sisältö ei löydy muusta tekstistä, täytyy se kirjoittaa mahdollisimman napakasti tekstivastikkeeseen.

Next