Skodje helsesenter. Fastlegeordninga

Fastlegeordninga

Skodje helsesenter

Legekontor i Ålesund kommune som er med i fastlegeordninga u. No As,Skoleveien Legekonto Råde 1 1760 96 13 40 55 39. Finn din helsestasjon Det er fleire helsestasjonar i Ålesund kommune. Du kan sjølv velje kva lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Eg synst jo sjølv det er veldig kjekt å få kontakt med fastlegen når eg treng det. Yawar Zaidi Oslo 1 1800 60 11 0 32.

Next

Skodje

Skodje helsesenter

Skodje has a young population, where 60% of the people are under the age of 40. Alle barn og unge har rett til helsekontroll. Arnhild Marie Hjelmen Bergen 1 1450 40 35 36 0 25. View of the The municipality of Skodje was established in 1849 when it was separated from the large municipality. Bærum 1 1700 20 0 0 0 2 145 Brevik Legesenter Vestby 2 1400 16 0 0 0 1. På bakgrunn av adressa di vil du tilhøyre ein helsestasjon.

Next

Ho er blant landets mest tilgjengelege fastlegar

Skodje helsesenter

During the 1960s, there were many municipal mergers across Norway due to the work of the. Rådet meiner også at dei gir gode svar på spørsmål om legane, kontoret og praksisen, og gjer det enkelt å bestilla time og finna informasjon på nett. At the time if its dissolution in 2020, the 120-square-kilometre 46 sq mi municipality is the 365th largest by area out of the 422 municipalities in Norway. Hatlebrekke Bergen 1 1350 60 37 60 0 32. Det er heile 71 kontor som scorar så lågt. Helsestasjonen har rutinar for samarbeid med fastlege, med andre kommunale tenester og med spesialisthelsetenesta. Legeforeningen avviser Leiar i Norsk Forening for Allmennmedisin, Petter Brelin, avviser mykje av det som kjem fram i undersøkinga.

Next

Skodje

Skodje helsesenter

Inderøy 5 1240 96 60 54 55 60. Medisinskfaglege vurderingar er ikkje testa. Pär Jönssons Legekontor Svelvik 1 1500 40 37 54 0 29. Vestre Toten 1 850 36 0 0 0 3. Dersom du er usikker på kva for ein helsestasjon du er knytt til, skal vi hjelpe deg med å finne fram.

Next

Skodje

Skodje helsesenter

Alle som ønsker det, skal kunne få ein fastlege å forholde seg til. Fastlegen seier tilgjengelege digitale verktøy er positivt både for dei tilsette og pasienten. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen dersom du har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen. Sjekk ditt fylke her: — Berre litt over to prosent får «grønt», eller godkjent av Forbrukarrådet. .

Next

Skodje

Skodje helsesenter

Skodje municipality is located on the mainland and also on part of the island of , plus many small surrounding islands. Hanshaugen Legesenter Oslo 2 950 80 14 0 70 34. Olav Legegruppe Stavanger 2 1290 100 41. Fire av ti fastlegekontor gir ikkje pasientane høve til å bestilla time elektronisk, trass i at dette er regulert gjennom fastlegeforskrifta. Helsestasjonstenesta skal bidra til å styrke barn si eigenmeistring og vaksne si meistring av foreldrerolla, og tenesta tilbyr blant anna råd, rettleiing, helseundersøkingar og vaksinasjonar. Dei fleste som er busett i Noreg har krav på fastlege. Ifølge fastlegeforskrifta skal 80 prosent av telefonane svarast innan denne tida.

Next

Skodje

Skodje helsesenter

The cuts into the municipality from the west. Forbrukarrådet har til alle landets fastlegekontor på ein skala frå null til hundre, kor hundre er best. Harfats Legekontor Sørum 1 1250 40 2 48 0 14. This left Skodje with 1,551 residents. Det er noko fleire bør strekka seg etter, seier direktør i Forbrukarrådet, Randi Flesland, i ei pressemelding. Dei får poeng for å gi god informasjon og service, og for å vera lett tilgjengelege. Abdelrahman Bakri Gjøvik 1 1350 60 0 0 0 6 56 Skjåk Legekontor Skjåk 3 707 60 0 0 0 6 57 Torvet Legekontor.

Next