Sota arkisto. Puolustushallinnon aineistot Kansallisarkistossa

Sota

Sota arkisto

Kaatuneita koskevia tietoja sisältyy myös Kotijoukkojen esikunnan rovastintoimiston arkistoon kuuluvaan kaatuneiden henkilökortistoon vuosilta 1939-1940. Teemun ja Esterin kirjeenvaihtoa sota-ajalta. Ruotsissa sotalapsisiirtojen järjestämiseen osallistui Hjälpkommittén för Finlands barn —niminen organisaatio. Liisin isä oli kerran tarjoutunut opettamaan heille kiväärinkäyttöä, mutta tarjous hylättiin: toisen ei kuulemma tarvinnut olla parempi kuin toisenkaan. Yllä mainittujen oikeuksien asiakirjoja säilytetään Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä. Joistakin perheistä oli rintamalla useampia sukupolvia.

Next

Näin tilaat kantakortin

Sota arkisto

Miia Nousiainen löysi kenkälaatikosta sukunsa aarteen. Myös aineiston kaukolainaaminen toiseen Kansallisarkiston toimipaikkaan on mahdollista, vaikka tiettyjä aineistoja esim. . Tarkempia ohjeita kantakorttien merkintöjen tulkitsemisesta on. Paikallisosastojen arkistoista voi selvitä esimerkiksi se, missä paikassa tai tehtävässä kukin lotta sodan aikana palveli.

Next

Sisällissota 1918

Sota arkisto

Asiakirjojen tutkiminen arkistossa on maksutonta, mutta kopioita postitse toimitettaessa peritään arkistolaitoksen hinnaston mukainen maksu. Siksi sukututkijan on käytännössä mahdotonta päästä niihin käsiksi ilman kohdehenkilön antamaa valtakirjaa. Jokaisen suomalaisen sotilaan armeijan kantakortti on joko sotilaslääketieteen arkistossa tai arkistolaitoksen hallussa. Kovvaa peliä se oli, kolome kuukautta sementtilattialla kun makasi päällystakki pään alla. Kuva: Punaisten juhla torvisoittokuntineen ja lippuineen vuosina 1917—1918. Periaatteessa jokaisen valvonnasta poistuneen henkilön ylintä päällystöä lukuun ottamatta tämä tarkoittaa 60 vuotta täyttäneitä henkilöitä kantakortti on mahdollista saada tutkittavaksi. Päiväkirjojen mukaan on toisinaan liitetty esimerkiksi taistelukertomuksia, saatuja ja annettuja käskyjä sekä erilaisia karttoja ja piirroksia.

Next

Sukulaisen sotatien selvittäminen

Sota arkisto

Sisällissodassa Nurminen taisteli miliisikomppaniassa mm. Veteraanin jäämistö Monien veteraanien kokoelmista löytyy vielä tänäkin päivänä runsaasti erilaista sotiin liittyvää esineistöä: sotilaspassi, kunniamerkkejä, rintamalta muistona tuotuja lentolehtisiä, rintamapuhdetöitä, valokuvia, kunniamerkkejä tai univormun osia. Rantasen mielestä kapinan käyttövoimana eivät olleet viha ja kosto vaan nälkä ja puute. Vankeudesta palanneita sotavankeja kuulusteltiin, vaikkakaan ei ilmeisesti kattavasti. Kattavammat sotavankikortistot löytyvät puolestaan Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteestä.

Next

Teema: Talvi

Sota arkisto

Kuva: Vangittuja punakaartilaisnaisia aseistettuine vartijoineen. Lisäksi teloitettiin tai sairauksiin kuoli muutamia satoja venäläisiä. Paasikivi ja monien keskeisten vaikuttajien esim. Kantakorttien lisäksi sotiin osallistuneita miehiä koskevia tietoja löytyy esimerkiksi joukko-osastojen ja. Mikäli asiaa käsiteltiin useissa oikeusasteissa, ovat asiakirjat sen oikeuden arkistossa, mikä käsitteli asiaa viimeksi. Tietoja jatkosodan sotavangeista on myös säilytettävässä Puolustusvoimain pääesikunnan valvontatoimiston arkistossa T 19472 ja T 26073. Kuva: Kaatuneita punaisia vuonna 1918.

Next

Arkisto

Sota arkisto

Työväenarkistojen äänitteet — pitkään vaiettujen muistojen kokoelmat on Työväen Arkiston yhteydessä toimiva muistitietoa kokoava arkisto. Sisällissodan punaisen osapuolen muistojen pato murtui 1960-luvulla, kun mukana olleiden kertomuksia alettiin laajemmin kerätä ja tallentaa. Heistä on olemassa myös pdf-muotoinen luettelo, jonka löydät. Työvoimalautakunnat toimivat sotavankeja koskevissa asioissa paikallistason viranomaisina. Sotapäiväkirjoja pidettiin nimensä mukaisesti sodan aikana, joten joitakin välirauhan ajan päiväkirjoja lukuun ottamatta ei niitä ole muulta ajalta saatavissa. Tuomioksi tuli kolme vuotta kuritushuonetta ja siirto Hämeenlinnan vankilaan, jossa oli kova kuri.

Next

SA

Sota arkisto

Enkä tänä päivänä tiedä, missä se on kuopattuna. Näistä ensimmäinen sisältää sukututkimuksen kannalta keskeisiä henkilörekistereitä ja jälkimmäinen yksityiskohtaisia tietoja eri henkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä luovutetulle alueelle jääneestä kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta. Venäjän tapahtumat keväällä 1917 sytyttivät Suomenkin työläisissä uskon, että radikaalit muutokset olivat välttämättömiä ja mahdollisia. Yllä on ilmoitettu osalle aineistoa sen yksilöivä arkistotunnus esim. Upton: Vallankumous Suomessa 1917—1918, Kirjayhtymä 1980.

Next