Statens regulativ lønn. Statsstipendiat

Lønn og avtaler i staten

Statens regulativ lønn

Kvitteringer som kreves direkte refundert legges ved reiseregningen. For manges vedkommende vil stipendiet også være en sosial og økonomisk trygghetsfaktor, etter flere år som frilanser eller prosjektfinansiert. Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Fant du ikke det du lette etter? Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting påbegynt døgn godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Oversikt over statsstipendiater finnes fra 1903 i. Hovedoppgjøret starter med at Fagforbundet sentralt sender ut et tariffpolitisk debatthefte til organisasjonen lokalt fagforeningene.

Next

Statens personalhåndbok 2020

Statens regulativ lønn

Dagens statsstipend må sees som en støtte til uavhengig, fri virksomhet for kultur, samfunn og vitenskap. Ettersom ordningen totalt sett er forholdsvis liten, har den sjelden hatt stor kulturpolitisk interesse eller oppmerksomhet. Todelingen avspeilet opprinnelig et skille mellom den frie, fullfinansierte kulturarbeideren, og det smalere prosjektet, for eksempel et lokalt innsamlingssarbeid av folkeminner og folketradisjoner, eller et deltidsengasjement. Det er umulig å vite uten at du skriver hva mer som står der. Der hvor utgifter til overnatting likevel ikke er dokumentert utbetales et ulegitimert tillegg på kr 435 pr døgn.

Next

Lønn og avtaler

Statens regulativ lønn

Nedenfor finner du satser fra reiseregulativet og de skattefrie satsene som gjelder for 2020. De skattefrie satsene er med andre ord lik statens satser. Dette skiller avtaleområdet betydelig fra andre tariffavtaler. Andre ganger var det snakk om forskningsfelt som det ikke fantes lærestoler for, eller om en mer allmenn virksomhet. Statens satser er med andre ord slik: Utgifter til hotell eller lignende Dekkes etter regning Hvis det ikke er utgifter til hotell e.

Next

Lønn som ingeniør i staten

Statens regulativ lønn

Likevel virker etterspørselen etter statsstipend stabil og økende. Tillitsvalgte møte med selskapet for å bestemme lønn presentert på lønnsskalaen. Bruk av egen bil særavtalens § 6 Statens sats og skattefri sats for bruk av egen bil ved yrkeskjøring er som følger: Statens satser Skattefri sats Kilometergodtgjørelse Kr 4,03 pr km Kr 3,50 pr km For kjøring på skogs- og anleggsveier Kr 1,00 pr km Kr 1,00 pr km Bruk av tilhenger Kr 1,00 pr km Kr 1,00 pr km Passasjertillegg Kr 1,00 pr km Kr 1,00 pr km Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil i 2019 er 3,50 pr kilometer, uansett kjørelengde. Vi er imot forskjellsbehandling uansett om begrunnelsen er kjønn eller annet. Kontakt og hjelp: Fant du det du lette etter? Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det trekkfritt. Som tabellen viser er de skattefrie tilleggene for henholdsvis passasjer, bruk av tilhenger og for kjøring på skogs- og anleggsveier de samme som statens satser.

Next

Pensjonist­lønn

Statens regulativ lønn

Mer om dette under oppslaget Pensjon og Trygd. Lønnsskalaen i seg selv er en del av kontrakten at selskapet og foreningen utvikler. Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji. For at reisen skal anses som en reise med overnatting må den ansatte tilbringe mer enn fem timer av natten utenfor hjemmet. Resultatet ble lagt frem i St. Du kan ikke sammenligne privat med offentlig, det sier seg selv at offentlig vil være lavere. Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om statens satser og hvilke satser som er skattefrie.

Next

Statens personalhåndbok 2020

Statens regulativ lønn

Er du medlem i Fagforbundet kan du og finne din tariffavtale direkte. Denne uformelle regulativ kan også brukes av selskapet å avgjøre hvor mye av en lønnsforhøyelse vil bli tilbudt til den ansatte. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren har merkostnader til kost i forbindelse med reisen. Det er den i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1.

Next

Statens lønnsregulativ

Statens regulativ lønn

Timelønnen er beregnet ut fra 37,5 timers uke, noe som tilsvarer 1 950 timer i løpet av et år. Litt over 400k, men kan holde seg rundt 450k og oppover avhengig av universitetet. Fikk aldri under 16 000 i lønn de mnd jeg ikke tok ekstra. Blir vi ikke enige, går oppgjøret først til mekling hos riksmeklingsmannen før det eventuelt ender i en streik. Du finner den tariffavtalen som gjelder deg på her på hjemmesiden. Denne artikkelen vil bli endret når det nye reiseregulativet foreligger.

Next

Lønn og avtaler i staten

Statens regulativ lønn

Reiser med overnatting 2018 fra 22. Ordningen kan fremstå som tilfeldig og brokete, og dette er et berettiget inntrykk. Overnatter den ansatte privat på reiser i utlandet kan det ikke trekkfritt utbetales nattillegg. Det såkalte nattillegget ved ulegitimerte oppholdsutgifter er kun skattefritt ved innlandsreiser. Virkeområdet for forskriften omfatter også besøkshjem og avlastningshjem, slik at mange vil ha krav på lønn i henhold til særavtalen.

Next