Sveikinimai su gimtadieniu. Gimtadienio sveikinimai

Gražūs sveikinimai įvairioms progoms Pasveikinimai gimtadienio proga eilėse

Sveikinimai su gimtadieniu

Mano tiesą greit pajus, Kas tik melui pakantus. Lyg pasakų šešėlis esi princesė ateities. Mes suklumpame prie Jūsų kojų — Seną slenkstį mūs namų bučiuojam. Galiu įrodinėti, kad ir dabar, Tėvužėli, esi man toks brangus ir mylimas, koks buvai, kai dar supausi spalvingose vaikystės karuselėse. Mūsų svetainėje rasite ryškių, netikėtų, linksmų video sveikinimų. Mes linkim tau turėti tikslą Ir plaukt svajonių vandenuos.

Next

Muzikinis atvirukas su gimtadieniu

Sveikinimai su gimtadieniu

Sukursime unikalų pasveikinimą pagal jūsų poreikius. Te veda ir veda laimingais keliais, Ir saulė tešviečia ryškiais spinduliais. Gražūs sveikinimai su gimtadieniu Mūsų gimtadieniai — tai plunksnos ant plačių laiko sparnų. Tegul sveikinimai neša mus ant margų savo sparnų. Tarytum ąžuolas stiprus ir ištvermingas, Tarytum medis, Tėve, žemėje esi.

Next

Su gimimo diena mergaitei atvirukai

Sveikinimai su gimtadieniu

Tėve brangus, esi man Tu Svarbiausias žemėje visoj. Suknelė atlaso balta — pavasarinio sodo šydas… Sustos Karalius Mėnuo naktyje akis Tavas išvydęs. Suaugęs — Tau esu svečiu — Retai matai… O aš žilstu… Tau spaudžiu dešinę, Tėvuk, Ilgai gyvenk, ilgai čia būk! Šiais eilėraščiais galėsite pasveikinti brolį, mamą. Tavyje triumfuojantys — žmogiškumas ir tiesa, santūrumas bei atkaklumas — palydėjo mane teisingais laimės keliais. Auksiniai, šiugždantys, tokie šilti, geri.

Next

Gražūs sveikinimai su gimtadieniu

Sveikinimai su gimtadieniu

Bet ašaros nebrauk - ne viskas pragyventa, Likimo vartai tebelaukia atviri. Jeigu Jums patinka mano sukurti atvirukai, galite juos Jūs parsisiųsti ir sveikinti kitus. Kalėdų ir kitų švenčių progoms. Tavo vaikiškas mažas pasaulis Dar apgaubtas stebuklų skraiste, Ir veidukas dar švyti kaip saulė, Kai miegodama šypsais sapne. Tu tyra ir trapi asmenybė, Dar nei melo, klastos nežinai.

Next

Su gimimo diena mergaitei atvirukai

Sveikinimai su gimtadieniu

Iš mėlynų žibuoklių Tavo akys — Aš Tavo mamai jas nešiau, Kai vyriškom svajonėm meilę trapią Ir Tavo laimę nutapiau. Mūsų linksmais ir šiltais tekstais pradžiuginsite draugus ar kolegas vardadienio proga, siūlome įdomių sveikinimų skirtų valstybinėms šventėms bei pasaulinėms dienoms paminėti. Tai ne vėjo gūsis,- Neūžaus po langai baltos žiemos vakarais, Ir deja tai ne žolės šlamesys, Nuaidės ir daugiau nebegrįš. Juos galima dovanoti ne tik svarbių švenčių, pasaulio mastu minimų dienų progomis, elektroniniu atviruku galima tiesiog palinkėti geros dienos, pasveikinti su nauju gyvenimo etapu ar subtiliai paprašyti atsiprašymo. Branginsime Tave kaskart labiau, Globosime kiekvieną žingsnį. Sublizgusi akių kamputyje ašara užlieja mano sąžinę Tavo meilės ir ilgesio vandenynu. Trykšk kaip kalnų šaltinis - gaivinantis, skaidrus ir tyras.

Next

Gimtadienio Sveikinimai Dukrai

Sveikinimai su gimtadieniu

Būk laiminga rudenį, kai langais pliaups lietus! Brangus Tėveli, mus užauginai per greitai Ir mūsų naštą nunešei tolyn į gulbinų dausas… Tu mus su meile aukso rytmetin paleidai, Nuplovęs veidus vien rudens lietaus lašų gausa. Kad tu nueitum galvą išdidžiai pakėlus, O mindomi žiedai bučiuotų Tavo kojas. Sakyti tostą malonu, Kai šitiek vyrų ir žmonų Gražiai susėdę poromis, Ir vyrai žvilgsniais renka mis. Nuotaika lyg saulė languose, ant stalo — Spinduliuoja mūsų širdys dvi. Mieloji, duokdie, Tegu Tau negęsta likimo žvaigždė. Linkiu Tau laimės, didelės sveikatos Ir kelio, kloto pavasario žiedais. .

Next