Synonymer på engelska. Engelsk

Ordbokstjänster från NE

Synonymer på engelska

Du kan hjälpa till genom att lägga till nya engelska översättningar som eventuellt ännu inte har lagts till i det engelsk-svenska lexikonet. In English-Swedish, thousands more terms that are not included in the main dictionary can be found in the WordReference English-Swedish Forum questions and answers. Även ett ords historia beskrivs med när det första gången kan beläggas i svenskan. English-Swedish Dictionary The WordReference English-Swedish Dictionary is a living, growing dictionary. Men först måste man bli medveten om vad som skiljer sig mellan svenska och engelska. Alternativt, om du tycker att en engelsk översättning är helt felaktig kan du välja att rösta för att ta bort den föreslagna engelska översättningen helt och hållet.

Next

Synonym på Svenska, översättning, Engelska

Synonymer på engelska

Innehåller uppgifter om genus, böjning och oregelbundna former. It contains over 50,000 terms and 100,000 translations in both English and Swedish, and it will continue to grow and improve. Ladda ner våra quizappar Vill du testa dina kunskaper i engelska, franska, spanska, tyska, italienska eller svenska och utöka din vokabulär? Där diskuterar språkentusiaster teman som engelsk översättning, engelsk grammatik eller hur man bäst uttrycker engelska fraser på svenska. Här finns också fackbetonade ord och uttryck inom ekonomi, data, medicin, teknik, musik, sport etc. Tyska Norstedts tyska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från tyska som finns på marknaden. Vidare får du annan språkrelaterad information som ordled, konstruktion, bruklighet, synonymer och betydelsenyanser.

Next

Ordbokstjänster från NE

Synonymer på engelska

Här får du tillgång till mängder av ord och fraser. Du hittar gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Det blir ofta förenklingar, lite omvägar och det händer att man kör fast mitt i en mening och får börja om. Franska Norstedts franska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från franska som finns på marknaden. Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright C 2010 Peter A. Antonymitet betecknar generell motsats av två eller fler betydelser som uppträder antingen i formen av ord, ordgrupper eller hela meningar. Check the site out, and try all the different exercises! Engelska och svenska översättningar behöver därför läggas till för att en engelsk-svensk ordbok ska hålla sig uppdaterad.

Next

Engelska

Synonymer på engelska

Engelska pro Norstedts Engelska pro är den mest omfattande ordboken till och från engelska som finns på marknaden. Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga. Ingen fara för det mesta, budskapet kommer fram, men det kanske inte blir fullt så snitsigt som man hade tänkt sig. Woxikons synonymdatabas hjälper dig att hitta olika ord med samma eller liknande betydelse, ofta kallade synonymer, såsom att hitta antonymer för att uttrycka motsatsen till ett ord. Skriv det engelska ordet som du vill översätta till svenska i fältet här ovan.

Next

Engelska

Synonymer på engelska

Här får du tillgång till över 50 000 uppslagsord, 32 000 fraser och omkring 70 000 betydelser. Orden sätts också in i språkliga exempel, inte minst vanliga uttryck och idiom. Tyngdpunkten ligger på det moderna allmänspråket, men ordboken innehåller även äldre språk, vardagligt språk och vanliga regionala varianter. Italienska Norstedts italienska ordbok är den största och mest heltäckande ordboken till och från italienska. På så sätt är ord synonymer om de har liknande eller samma betydelse.

Next

Engelska

Synonymer på engelska

Du lyssnar till sex olika personer som svarar på samma fråga eller ämne. Samtidigt kan de flesta av oss inte uttrycka sig på långa vägar lika bra som en infödd på engelska. Med andra ord bygger majoriteten av antonymer som varm och kall på logiska regler. Om du ser en engelsk-svensk översättning som du inte tycker är riktig så har du möjligheten att antingen föreslå en ändring till det engelska ordet eller det svenska ordet. Ryska Norstedts stora ryska ordbok är den största ryska ordboken till och från svenska på marknaden med sina 144 000 ord och fraser.

Next