Uykular haram oldu gençliğim talan oldu. Fatih Bulut kimdir nereli ve kaç yaþýnda? Uykular haram oldu Çok Sevdim Yalan Oldu dünya listesinde

Fatih Bulut

Uykular haram oldu gençliğim talan oldu

Eskiden çelik kapý, kaynak iþi yaptýðýný söyleyen Bulut, aðabeyini kaybettikten sonra 10 kardeþine ve ailesine kendisinin baktýðýný anlattý. Ýrem Sak'ýn þarkýsýnýn dinlenmesinde katkýsý olduðunu belirten Bulut, 'Ancak ben de Fatih Bulut'um' dedi. . Ýnternette bu þarkýsý patlayýnca da Bulut, Tarihî Yarýmada'da Kapalýçarþý, Galata Köprüsü, Mýsýr Çarþý, Taksim ve birçok turistik bölgede çektiði video klibi internette paylaþýldý. Demir, sözü ve müziði Bulut'a ait olan Çok Sevdim Yalan Oldu parçasýnda Bulut'un dans figürlerinin de dikkat çekici olduðunu anlattý. Klipte hem Türk vatandaþlar ve turistlerin dans ettiði görüntüler de dikkat çekti. Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu þarkýsý, kýsa süre içerisinde 15 milyonu geçti.

Next

Fatih Bulut dinle: Çok Sevdim Yalan Oldu klibi izle

Uykular haram oldu gençliğim talan oldu

Ýnternette yayýnlanan klip kýsa süre içerisinde 15 milyon izlenmeyi aþarken, trendlerde de dünya listesine girdi. Fatih Bulut kimdir nereli ve kaç yaþýnda? Fatih Bulut'un Youtube'da en çok izlenenler listesine giren þarkýsýnýn sözleri þöyle: Çok Sevdim Yalan Oldu þarký sözleri Umut ýþýklarým bir bir söndüler Dost bildiðim kalleþler yoldan döndüler Her topluma girdim onlar ittiler Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler Her topluma girdim amma onlar ittiler Ezdi tükenmedik bildi zalým geceler Uykular haram oldu gençliðim bak, Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalým geceler Geceler geceler yýktý geceler Geceler geceler zalým geceler Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu Demir mazgallar dört duvar oldu Demir de kapýlar dört duvar oldu Sayamadým vallaha billaha seneler oldu Oldu oldu çok sene oldu Geceler geceler yýktý geceler Geceler geceler yaktý geceler Annem yanýna vallaha gelecem Ölmeden gitmeden babam elin öpecem Yar Allah nasip etse kýymet bilecem Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler Mevla nasip etse hatýr bilecem bilecem Ezdi tükenmedik bildi yýktý geceler Uykular haram oldu gençliðim bak, Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalým geceler Geceler geceler dümen geceler Geceler geceler yordu geceler Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu Demir mazgallar dört duvar oldu Demir de kapýlar dört duvar oldu Sayamadým vallaha billaha seneler oldu Oldu oldu çok sene oldu Geceler geceler yýktý geceler Geceler geceler yaktý geceler Geceler geceler hayýn geceler Geceler geceler yaktý geceler. Bulut son olarak 7 sene çocuk sahibi olmak için beklediklerini ve ardýndan 2 çocuðu olduðunu bildirdi. . .

Next

Fatih Bulut kimdir nereli ve kaç yaþýnda? Uykular haram oldu Çok Sevdim Yalan Oldu dünya listesinde

Uykular haram oldu gençliğim talan oldu

. . . . .

Next

Fatih Bulut dinle: Çok Sevdim Yalan Oldu klibi izle

Uykular haram oldu gençliğim talan oldu

. . . . .

Next

Uykular Haram Oldu Gençliğim Talan Oldu

Uykular haram oldu gençliğim talan oldu

. . . . . .

Next

Uykular Haram Oldu Gençliğim Talan Oldu

Uykular haram oldu gençliğim talan oldu

. . . . . . .

Next