Västerås sjukhus karta. Västmanlands sjukhus Västerås

Capio Vårdcentral Västerås City

Västerås sjukhus karta

Om du har behov av kartor och annan geo­grafisk in­formation, hör av dig till stads­byggnads­förvaltningen via Kontakt­center. Orto­foto är också bearbetade så att de är skalenliga med verkligheten. Ofta används ett orto­foto som underlag för andra kartor. Västerås femte lasarett, 1928 års lasarett, var beläget i nuvarande lasarettsområde. Numera finns väldigt mycket av kartor och geo­grafisk in­formation i digital form.

Next

Capio Vårdcentral Västerås City

Västerås sjukhus karta

Det färdiga lasarettet bestod av en kirurgisk klinik med plats för 121 patienter, en medicinsk klinik med plats för 84 patienter samt en med 24 vårdplatser och en paviljong för reumatiskt sjuka med 56 vårdplatser. Ingångar och mottagningar Du hittar sjukhusets ingångar och mottagningar på den interaktiva kartan: Checka in dig själv vid ditt besök Du kan checka in dig själv i huvudentrén och vid ingång 5, 26, 31, 34 och 35. Tomtkartan är ett utdrag ur vår kartdatabas. Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. Nybyggnadskarta, situationsplan eller tomtkarta för bygglov När du ska söka bygg­lov eller göra anmälan behöver du ofta ett kart­underlag. Det finns kartor från år 1688 och framåt.

Next

Vården i Västmanland

Västerås sjukhus karta

Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs. På platsen hade sjukvårds bedrivits sedan 1345. . De kan se ut på flera sätt, till exempel vara tagna snett från sidan, då kallas de för sned­bilder. En del krävs i sam­band med bygg­lov andra har historiska perspek­tiv och är spännande att titta på. Vid de flesta besöken ska du som patient checka in dig själv i terminalerna men det finns undantag. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet.

Next

Vården i Västmanland

Västerås sjukhus karta

Hitta hit Bil via E18, avfart Folkpartsmotet. Tomtkarta Tomtkarta är en lite enklare typ av karta. I dag finns mycket av den geo­grafiska in­formationen samlad i stora data­baser, och man kan ta fram just de under­lag man behöver för olika ända­mål. Men de används också för samhälls­planering, planering av mark­användning, miljö­övervakning och liknande. När din nya byggnad är in­ritad på kartan kallas den för situations­plan.

Next

Västmanlands sjukhus Västerås

Västerås sjukhus karta

Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga. Det är oftast en situations­plan som krävs vid bygg­lov. Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. Lasarettsverksamheten flyttades till det då nybyggda lasarettet, 1928 års lasarett. Det finns många olika sätt att ta del av den geo­grafiska in­formationen.

Next

Apotek Hjärtat vid Västerås sjukhus

Västerås sjukhus karta

För planering av bostäder, transporter, väg­underhåll, bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat. Här på vår webb­plats hittar du många olika typer av digitala kart­tjänster. Ny­bygg­nads­kartan ligger till grund för en situations­plan. Byggnaden utnyttjades därefter till sjukhem. Vill du beställa orto­foto, hör av dig till Kontakt­center. Det kan bland annat vara motions­spår, boenden eller skolor.

Next